Aikataulu: 1.12.2017– 13.1.2018
Ohjaaja: Maarit Miettinen
Toteutus: monimuoto
Ohjauspäivät: 1.12.2017 sekä
12.-13.1.2018 Jyväskylässä

Tämän opintojakson tavoitteena on lisätä ymmärrystä kulttuurienvälisestä kohtaamisesta ja monikulttuurisesta pedagogiikasta. Opintojaksolla jaetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, tarkastellaan monikulttuurisen pedagogiikan teoriaa sekä sovelletaan monikulttuurisiin opetus- ja ohjaustilanteisiin sopivia menetelmiä.

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista.

Opintojakso sisältää kolme ohjauspäivää sekä etätyöskentelyä. Opintojakso sisältää tutkivaa ja yhteistoiminnallista oppimista, eikä siihen sisälly kirjallisia tehtäviä. Osallistujat oppivat aktiivisen työskentelyn ja ryhmässä toimimisen kautta soveltamaan omaa osaamistaan monikulttuurisuuden haasteisiin omalla koulutusalallaan.

Opintojakso toteutetaan 1.12.2017– 13.1.2018. Ohjauspäivät ovat 1.12.2017 sekä 12.1. ja 13.1.2018 Jyväskylässä.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 16 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija osaa käyttää kulttuurisensitiivisiä menetelmiä maahanmuuttajien opetuksessa. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa monikulttuurista pedagogiikkaa ja ymmärtää kulttuurisen identiteetin merkityksen oppimisessa.

Osaamisen hankkiminen

Tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen hankit osallistumalla kaikkiin lähipäiviin ja tekemällä ensimmäisessä ohjauspäivässä annetun oppimistehtävän, jossa suunnittelet ja toteutat monikulttuuriseen opetukseen liittyvän opetustuokion tämän opintojakson opiskelijaryhmälle viimeisten lähipäivien aikana. Optimassa on monipuolista aineistoa suunnittelun ja menetelmävalintojen tueksi. Vertaisarvioit myös muiden opiskelijoiden opetustuokioita.

Osaamisen osoittaminen

Tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osoitat tekemällä opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi 

Tällä opintojaksolla arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi ja vertaisarviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.