Voit kehittää pedagogista osaamistasi haluamaasi suuntaan osana opettajaopintoja.  Tarkoituksena on, että perehdyt johonkin opettajankoulutuksen tavoitteita ja omia oppimistavoitteitasi tukevaan asiaan siten laajentaen tai syventäen pedagogista osaamistasi.

Näiden opintojen laajuus on yhteensä 15 opintopistettä. Opinnot voivat koostua joko useammista vähintään 5 op:n laajuisista opinnoista tai yksittäisestä, vähintään 15 op:n laajuisista opinnoista.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu tarjoaa useita, yleensä viiden opintopisteen laajuisia opintojaksoja, joista voit koota nämä opintosi. Voit myös esittää sisällytettäväksi opintoihisi jossakin muussa oppilaitoksessa 1.1.2015 jälkeen suoritettuja opintoja 15 opintopisteen verran. Esitettävien koulutusten tulee olla tavoitteiltaan ja sisällöiltään sellaisia, että ne tukevat opettajankoulutuksen tavoitteita. Halutessasi tällä tavoin hyväksilukea näitä opintoja, lähetä hyväksilukuhakemus (julkaistaan elokuun aikana 2017) ja todistus opintoihisi sisällytettävästä suorituksesta opettajakorkeakoulun opintojen ohjaajalle.

Näitä opintoja voit hyväksilukea myös osaamisen tunnistamisen avulla. Voit tunnistuttaa viiden, kymmenen tai viidentoista opintopisteen verran sellaista osaamista, jota olet hankkinut työelämässä tai muissa yhteyksissä. Osaamisesi tunnistamiseksi arvioit, kuvaat ja osoitat osaamisesi erillisen ohjeen mukaisesti. Esittämäsi aineiston perusteella kouluttajasi arvioi osaamisesi ja päättää hyväksiluvusta.

Pedagogisen osaamisen kehittämisen suunnittelu on osa opintojen alkuvaiheen henkilökohtaista opiskelusuunnittelua.  Ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamia opintoja voi suorittaa minä tahansa opiskeluvuonna. Näiden opintojen tarjonta muuttuu lukuvuosittain. Lukuvuonna 2017-18 opettajakorkeakoulu tarjosi seuraavat opintojaksot:


Lukuvuonna 2020-2021 tarjolla olevat opintojaksot näet täältä.