Opintojen ajoitus perustuu opiskelijoiden henkilökohtaisiin opiskelusuunnitelmiin. Opiskelun kesto riippuu näin ollen opiskelijan omista tavoitteista ja opiskelutahdista. Opintoja voi tehdä joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti työn ohessa. Keskimäärin opiskelijat valmistuvat 1–2 vuodessa, mutta opinto-oikeus on kolme vuotta. 

Oheisessa kuviossa on esitetty ajoituksen suunnittelutyötä helpottamaan ne ajankohdat, jolloin eri opintojaksojen opintojen suorittaminen on mahdollista. Opintojaksojen suorittamiseen varatut ajat vaihtelevat kolmesta kuukaudesta vuoteen. Ammatillisen opettajuuden kehittäminen -opintojakso kestää koko koulutuksen ajan.  

Kuvioon on erikseen merkitty ajankohdat kokopäiväisten ja osa-aikaisten opiskelijoiden osalta.

Kuvio 6: Opintojen ajoittuminen