Sinulla on mahdollisuus hyväksilukea opintoihisi sellaista osaamista, jota olet hankkinut muissa opinnoissa, työelämässä tai muissa yhteyksissä. Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja osaamisen tunnistaminen.

kuvio hyväksilukemisen käytänteistä

Kuvio 5: Hyväksilukeminen opettajakorkeakoulussa.

Korvaaminen

Korvaamisella tarkoitetaan opintojen korvaamista muualla suoritetuilla, sisällöiltään vastaavilla saman alan opinnoilla. Opettajankoulutuksen opintojaksoista seuraavat voit hyväksilukea korvaamalla:

Korvaavat opintosuoritukset on esitetty korvattavien opintojaksojen kuvausten yhteydessä.

Sisällyttäminen

Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen liittämistä osaksi opintoja. Pedagogisen osaamisen kehittämiseen (15 op) voit sisällyttää 5-15 opintopisteen verran sellaisia muualla suoritettuja opintoja, jotka tukevat opettajankoulutukselle asettamiasi henkilökohtaisia tavoitteita, ja jotka olet suorittanut 1.1. 2015 jälkeen. Opettajakorkeakoulu päättää esittämiesi opintojen sisällyttämiskelpoisuudesta.

Osaamisen tunnistaminen

Aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistamisen lähtökohtana on opetussuunnitelman tavoitteena oleva osaaminen, jonka olet voinut hankkia missä, milloin ja miten tahansa. 

Opettajankoulutusopinnoista osaamisen tunnistamisen avulla hyväksiluettavia ovat:  

Opettajan toimintaympäristö opintojaksoon liittyvän osaamisen tunnistamiseksi arvioit, kuvaat ja osoitat osaamisesi opintojaksokuvauksen yhteydessä esitetyllä tavalla. Esittämäsi aineiston perusteella opettajakorkeakoulu arvioi osaamisesi ja päättää hyväksiluvusta.

Pedagogisen osaamisen kehittämiseen voit tunnistuttaa viiden, kymmenen tai viidentoista opintopisteen verran sellaista osaamista, jota olet hankkinut työelämässä tai muissa yhteyksissä. Osaamisesi tunnistamiseksi arvioit, kuvaat ja osoitat osaamisesi erillisen ohjeen mukaisesti. Esittämäsi aineiston perusteella opettajakorkeakoulu arvioi osaamisesi ja päättää hyväksiluvusta.

Arviointipäätökset korvaamisten ja sisällyttämisten osalta tekee opintojen ohjaaja.

Osaamisen tunnistamisissa arviointipäätöksen tekee oma kouluttajasi.

Katso myös Opintoihin liittyvät lomakkeet ja ohjeet.