Ammatillinen opettajankoulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja asetuksen mukaan siihen sisältyy kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, opetusharjoittelua ja muita opintoja (Valtioneuvoston asetus 1129/2014 § 2 ja 3). Opettajankoulutuksen opintojaksot jäsentyvät näihin asetuksessa mainittuihin opintoihin seuraavalla tavalla:

opettajankoulutuksen opinnot

Kuvio 2: ammatillisen opettajankoulutuksen opinnot

Kasvatustieteelliset perusopinnot koostuvat kahdesta opintojaksosta:

Ammattipedagogisiin opintoihin kuuluu:

Opetusharjoittelun opintojakson nimi on:

Muihin opintoihin kuuluu:

Tästä osiosta löydät tietoa myös oppimisen ja osaamisen arvioinnista, oppimisympäristöistä ja opiskelusta, hyväksilukukäytännöistä sekä opintojen ajoittumisesta