Kuvio 9. Opiskelijan valmistuminen

Todistuksen hakeminen

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opintojen valmistuessa tulee ajankohtaiseksi todistuksen hakeminen, mikä jokaisen opiskelijan tulee itse huolehtia.

Opiskelija hakee todistusta sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy opiskelijan ELMO-työpöydältä, Sähköisen asioinnin vimpaimesta kohdasta Lomakkeet, 3 Opintojen päättyessä.

Opiskelijan täytettyä sähköisen lomakkeen, hakemus siirtyy ensin opintoasiainkoordinaattorille, joka tarkastaa tarvittavat opintokorttitiedot. Opintoasiainkoordinaattori siirtää hakemuksen sähköisesti koulutusohjelman koulutuspäällikölle, joka hyväksyy opiskelijan todistushakemuksen. Hyväksytty hakemus palautuu opintoasiainkoordinaattorille, joka laatii todistuksen.

Prosessin aikana opiskelijaa muistutetaan mm. lähtöpalautekyselyyn vastaamisesta, velvoitteista JAMKin kirjastolle sekä avainten ja muiden lainattujen materiaalien palauttamisesta.

Opettajankoulutus:

 • Lähtöpalautekysely opettajankoulutuksen opiskelijoille löytyy Optima-työtiloista osana Ammatillisen opettajuuden kehittäminen -opintojaksoa, välilehdellä 5. Arviointikeskustelu.


Erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutus:


Huomioithan
, että ennen todistushakemuksen jättämistä kaikki opintosi (60 op) tulee olla suoritettuina ja opintorekisteriin merkittyinä.

Todistushakemuksia käsitellään joka kuukauden toinen (2.) ja neljäs (4.) maanantai. Jos arviointipäiväksi osuu arkipyhä, käsittely siirtyy seuraavaan arkipäivään. Kesäkuussa ja joulukuussa on vain yksi käsittelypäivä (21.12.2020 ja 21.6.2021), heinäkuussa hakemuksia ei käsitellä. Todistushakemus tulee jättää viimeistään viikkoa ennen aiottua käsittelypäivää. Mikäli todistushakemus tulee myöhemmin, se siirtyy automaattisesti seuraavaan käsittelypäivään.

Todistus liitteineen lähetetään kolmen (3) viikon kuluessa käsittelypäivästä. Todistus päivätään käsittelypäivämäärälle ja sen allekirjoittavat ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja ja ammattikorkeakoulun rehtori.  


Huomioithan, että Asio-opiskelijahallintojärjestelmä vaihtuu Peppiin huhtikuussa, joten palvelut ja toiminnot ovat rajoitetusti käytettävissä:
Jos haluat valmistua huhtikuussa, voit hakea todistusta Elmon sähköisen asioinnin lomakkeella normaalisti huhtikuun aikana. Huom! Kaikki vaadittavat suoritukset (60 op) pitää olla tehty ennen todistuksen hakemista. Saat lausunnon valmistumisesta huhtikuussa, mutta virallisen todistuksen saat takautuvasti toukokuussa. Valmistumisesta ei siirry tietoa viranomaisille, esimerkiksi Kelalle, huhtikuun aikana.

 

Syksyn 2020 todistushakemusten käsittelypäivämäärät: 

 • 10.8.
 • 24.8.
 • 14.9.
 • 28.9.
 • 12.10.
 • 26.10.
 • 9.11.
 • 23.11.
 • 21.12.

Kevään 2021 todistushakemusten käsittelypäivämäärät: 

 • 11.1.
 • 25.1.
 • 8.2.
 • 22.2.
 • 8.3.
 • 22.3.
 • 12.4.
 • 26.4.
 • 10.5.
 • 24.5.
 • 21.6.

 

Todistus ja sen liitteet

Ammatillisen opettajakorkeakoulun suomenkielisistä opinnoista valmistuva saa aina suomenkielisen todistuksen ja opintokortin. Todistuksen liitteenä valmistuva saa aina myös maksutta englanninkielisen opintokortin ja ammatillisesta opettajankoulutuksesta valmistuva Diploma Supplementin riippumatta suoritetun tutkinnon kielestä. Tämän lisäksi myös todistuksen voi tilata englanninkielisenä, hinta 50 euroa.

Englanninkielisestä opettajankoulutuksesta valmistuvat saavat tutkintotodistuksen aina englanninkielisenä veloituksetta.

Englanninkielisen todistuksen voit tilata vain valmistumisesi yhteydessä todistushakemuslomakkeella, jälkikäteen tehtyjä tilauksia ei huomioida.

Maksu tulee suorittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun tilille:

IBAN: FI38 5290 0220 4210 34
BIC: OKOYFIHH
Viite: 1122

Maksukuitti tulee lähettää osoitteeseen opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi. Kuitista tulee käydä ilmi asiakkaan nimi, maksun aihe ja pankin arkistointitunnus (joka osoittaa, että maksu on lähtenyt tililtä). Pyyntöä ei käsitellä, mikäli maksukuitti puuttuu.