Opettajankoulutus perustuu opiskelijoiden henkilökohtaisiin opiskelusuunnitelmiin ja niissä tehtäviin ajoitussuunnitelmiin. Liitteenä olevassa taulukossa on tätä suunnittelutyötä helpottamaan esitetty ne ajankohdat, jolloin eri opintojaksojen opintojen suorittaminen on mahdollista. Opintojaksojen suorittamiseen varatut ajat vaihtelevat kolmesta kuukaudesta vuoteen. Portfoliotyöskentely kestää koko koulutuksen ajan. Taulukkoon on erikseen merkitty ajankohdat kokopäiväisten ja osa-aikaisten opiskelijoiden osalta.

Kuvio 8: Opintojen ajoittuminen