Aikataulu: 15.2. – 29.3.2017
Ohjaaja: Marja Olsonen
Toteutus: monimuoto
Lähipäivät: 15.2.2017 ja 29.3.2017

Tällä opintojaksolla pohdit erilaisten oppimisympäristöjen kehittämisen haasteita ja ideoit toimivia, uusia oppimisympäristöjä yksin ja yhdessä työskennellen. Keskeisenä näkökulmana on, miten erilaisia oppimisympäristöjä voi kehittää niin, että tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät, muuntojoustavat tilat mahdollistavat tilojen monipuolisen käytön erilaisia opetusmuotoja ajatellen (yksilö- ja ryhmätyöskentely, suurryhmien opetus).

Opintojakso toteutetaan työpajatyöskentelynä ja verkkotyöskentelynä  keväällä 2017. Lähipäivät ovat Jyväskylässä ja niihin osallistuminen on pakollista.

Opiskelijoiden enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa. 

Osaamistavoite

Opiskelija ymmärtää toimivan oppimisympäristön merkityksen oppimiselle ja osaa suunnitella muuntojoustavan ja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän oppimisympäristön.

Sisältö

  • Pedagogiset layoutit ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen muuntojoustavassa tilassa.
  • Oppimistila monimuotoisen työskentelyn mahdollistajana.

Arviointiaineisto

  • Oppimistehtävät ja opintojaksoon osallistuminen
  • Vertais- ja itsearviointi.

Arviointikriteerit

Arviointiaineiston perusteella arvioidaan opetus-, ohjaus- ja arviointiosaamista, uuden teknologian osaamista, toimintaympäristöosaamista ja reflektio-osaamista.

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

  Hyväksyttävä osaaminen
Opetus-, ohjaus- ja arviointiosaaminen  Opiskelija osaa kehittää ja uudistaa opetusta ja oppimisympäristöjä yhteistyössä muiden asianosaisten kanssa.
Uuden teknologian osaaminen
 Opiskelija kykenee hyödyntämään uuden teknologian mahdollisuuksia oppimisympäristöjen kehittämisessä ja kykenee suunnittelemaan teknologian käyttöä oppimisessa, opetuksessa ja ohjauksessa pedagogisesti mielekkäällä tavalla.
Toimintaympäristöosaaminen
Opiskelija ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet suunnitellessaan uusia oppimisympäristöjä.
Reflektio-osaaminen Opiskelija arvioi realistisesti omaa osaamistaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin.

 Arviointiasteikko

  • Hyväksytty/Hylätty