Yksilöllinen tuki ja inklusiivinen pedagogiikka 22 op (AEOK2019)


Erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita on monenlaisia. Erityisen tuen tarve vaihtelee vammaisuudesta monenlaisiin arjen elämän vaikeuksiin ja on yhteydessä siihen missä kontekstissa oppiminen tapahtuu. Erityisen tuen tarve määritellään uudestaan ammatillisten opintojen alussa riippumatta siitä, onko opiskelija saanut erityisopetusta perusopetuksessa. Näin toimien tukitoimet saadaan kohdennetuksi yksilöllisiin tuen tarpeisiin. 

Sisältö

 • Oppimisvaikeudet, oppimisen vaikeudet ja opiskelun vaikeudet
 • Pedagogiset menetelmät ja tuki
 • Inklusiiviset opetus- ja opiskelujärjestelyt ja oppimisympäristöt
 • Vaativa erityinen tuki


Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla  verkko- ja lähipäiviin ja  tekemällä osaamistavoitteittesi mukaiset opintojaksoon sisältyvät tehtävät.

Olet voinut jo hankkia tai parhaillaan olla hankkimassa tässä opintokokonaisuudessa tavoitteena olevaa osaamista esimerkiksi aikaisempien koulutusten tai työkokemuksen kautta. 

Tehtävät

Opintojakson tehtävät löydät Optimasta.

Arviointiaineisto

 • Hyväksytyt tehtävät
 • Osallistuminen verkko- ja lähiopiskeluun

Arviointikriteerit

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit
Opiskelija

 • tuntee keskeiset oppimisvaikeudet ja muita oppimista vaikeuttavia tekijöitä
 • tuntee erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen käytettäviä menetelmiä
 • osaa tunnistaa ja ottaa huomioon opetuksessaan opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja erityisen tuen tarpeet
 • osaa suunnitella opiskelijoiden joustavia, yksilöllisiä opiskelu- ja työllistymispolkuja
 • osaa rakentaa oppimisympäristön erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimista tukevaksi ja ohjata oppilaitoksen henkilöstöä ja työpaikkaohjaajia oppimisympäristöjen kehittämisessä
 • ymmärtää inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön merkityksen monenlaisten opiskelijoiden oppimisen edistämisessä ja tietää eri oppilaitosten toimintamalleja tukiprosessissa
 • ymmärtää miten erityisopettaja omalla toiminnallaan ja oppilaitoksen tukikeinoja käyttämällä voi tukea jokaisen opiskelijan oppimista, opiskelua ja osallistumista
 • osaa kehittää omia valmiuksia vastata opiskelijoiden moninaisuuteen ja erilaisiin tuen tarpeisiin
 • ymmärtää monialaisen yhteistyön merkityksen suunnittelussa ja toiminnassa.  
 • osaa toimia konsultatiivisesti ja haluaa jakaa osaamistaan ja kehittää yhdessä toisten kanssa erityisen tuen käytäntöjä


Arviointiasteikko

    Hyväksytty/Hylätty