Verkosto-osaaminen ja moniammatillinen yhteistyö 5 op (AETM2019)

Ammatillinen koulutus on muutosvaiheessa ja se vaikuttaa myös erityisen tuen järjestämiseen, toimintaan ja toimijuuksiin. Tässä opintojaksossa tarkastellaan eri toimijoiden roolia ja yhteistyötä oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolisissa verkostoissa. Opintojakson tavoitteena on kehittyä moniammatillisessa työotteessa ja selkiyttää omaa roolia eri tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Ammatillinen koulutus on muutosvaiheessa ja se vaikuttaa myös erityisen tuen järjestämiseen, toimintaan ja toimijuuksiin. Tässä opintojaksossa tarkastellaan eri toimijoiden roolia ja yhteistyötä oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolisissa verkostoissa. Opintojakson tavoitteena on kehittyä moniammatillisessa työotteessa ja selkiyttää omaa roolia eri tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

Sisältö

 • moniammatillinen yhteistyö, konsultaatio- ja verkosto-osaaminen  
 • yhteistyö opiskelijan opintopolun eri vaiheissa - ohjaus, opinto-ohjaus ja erityinen tuki
 • määräykset ja asiakirjat sekä tietosuojakysymykset  
 • oppilaitoksen toiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa  
 • alueellinen yhteistyö
 • ammatillisen erityisopettajan rooli ja tehtävät moniammatillisessa yhteistyössä

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla alkuvuodesta 2020 toteutettavaan - Verkosto-osaaminen ja moniammatillinen yhteistyö- verkkokurssiin ja tekemällä osaamistavoitteittesi mukaiset opintojaksoon sisältyvät tehtävät.  

Olet voinut jo hankkia tai parhaillaan olla hankkimassa tässä opintokokonaisuudessa tavoitteena olevaa osaamista esimerkiksi aikaisempien koulutusten tai työkokemuksen kautta. 

Tehtävät

Opintojakson tehtävät löydät Optimasta.

Arviointiaineisto

Hyväksytyt tehtävät, osallistuminen verkko-opiskeluun

Arviointikriteerit

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat
Opiskelija

 • omaa valmiudet kehittää omaa osaamistaan ja tukea oppimispiirinsä jäsenten osaamista erityisopettajana  
 • ymmärtää roolinsa asiantuntijana, koordinaattorina, konsulttina ja verkostoissa  
 • omaa valmiudet toimia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa opiskelijan henkilökohtaisten opintopolun eri vaiheissa  
 • tuntee määräykset ja asiakirjat ja toimii suunnitelmallisesti  
 • osaa kehittää oppilaitoksen organisaation/ oppilaitoksen toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa  
 • osaa toimia aktiivisesti yhteistyössä työelämän kanssa oman roolinsa kautta  
 • osaa toimia aktiivisesti oman alueensa yhteistyöverkostojen kanssa  
 • toimii oppilaitoksensa hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden huolehtimisessa ja kykenee pitämään huolta omasta työhyvinvoinnistaan  


Arviointiasteikko

    Hyväksytty/Hylätty