Ammatillisen erityisopetuksen perusteet 2
5 op (AETB2019)

Uudessa ammatillisessa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus tarvitsemaansa erityiseen tukeen ja koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää tarvittava tuki. Erityinen tuki ja vaativa erityinen tuki tarkoittavat pedagogisia ratkaisuja ja toimintaympäristön järjestelyjä.  Opintojaksossa tarkastellaan ammatillisen erityisopettajan työtä opiskelijan, oppilaitosyhteisön ja koulutuksen järjestäjän näkökulmasta.

Sisältö

  • Ammatillisen koulutuksen erityisen tuen säädökset, määräykset ja periaatteet
  • Erityinen tuki koulutuksen järjestäjän tehtävänä ja oppilaitoksen toimintana
  • Erityisen tuen toimintamalleja ja järjestäminen oppilaitoksessa
  • Erityinen ja vaativa erityinen tuki erityisopettajan tehtävänä.

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla syksyllä 2019 järjestettävään verkko-opintokokonaisuuteen ja tekemällä siihen sisältyvät tehtävät.  

Tehtävät

Opintojakson tehtävät löydät Optimasta.

Arviointiaineisto

Hyväksytyt tehtävät, osallistuminen verkkokurssille.

Arviointikriteerit

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit
Opiskelija

  • tuntee erityisen tuen säädösperustan ja osaa soveltaa sen määräyksiä omassa työssään.
  • ymmärtää ammatillisen erityisopettajan työnkuvan vaatimukset ja mahdollisuudet sekä siihen vaikuttavat tekijät
  • ymmärtää erityisen tuen suunnitelmallisuuden oppilaitostason järjestelmissä.
  • jäsentää omaa rooliansa kehittyvänä ammatillisena erityisopettajana.

Arviointiasteikko

    Hyväksytty/Hylätty