Yksilöllinen tuki ja inklusiivinen pedagogiikka 22 op (AEOK2018)


Erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita on monenlaisia. Erityisen tuen tarve vaihtelee vammaisuudesta monenlaisiin arjen elämän vaikeuksiin ja on yhteydessä siihen missä kontekstissa oppiminen tapahtuu. Erityisen tuen tarve määritellään uudestaan ammatillisten opintojen alussa riippumatta siitä, onko opiskelija saanut erityisopetusta perusopetuksessa. Näin toimien tukitoimet saadaan kohdennetuksi yksilöllisiin tuen tarpeisiin. 

Sisältö

 • Oppimisvaikeudet, opiskelun vaikeudet
 • Pedagogiset menetelmät ja tuki
 • Inklusiiviset opetus- ja opiskelujärjestelyt
 • Vaativa erityinen tuki


Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla  verkko- ja lähipäiviin ja  tekemällä osaamistavoitteittesi mukaiset opintojaksoon sisältyvät tehtävät.

Olet voinut jo hankkia tai parhaillaan olla hankkimassa tässä opintokokonaisuudessa tavoitteena olevaa osaamista  esimerkiksi aikaisempien koulutusten tai työkokemuksen kautta. 

Tehtävät

Opintojakson tehtävät löydät Optimasta.

Arviointiaineisto

 • Hyväksytyt tehtävät
 • Osallistuminen verkko- ja lähiopiskeluun

Arviointikriteerit

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit
Opiskelija

 • ymmärtää inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön merkityksen monenlaisten oppijoiden oppimisen edistämisessä  
 • osaa rakentaa oppimisympäristön erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimista tukevaksi ja ohjata oppilaitoksen henkilöstöä oppimisympäristön kehittämisessä
 • osaa tunnistaa ja ottaa huomioon opetuksessaan oppijoiden erilaiset valmiudet ja erityisen tuen tarpeet
 • tuntee keskeiset oppimisvaikeudet ja muita oppimista vaikeuttavia tekijöitä  
 • tuntee erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen käytettäviä menetelmiä
 • tietää eri oppilaitosten toimintamalleja tukiprosessissa
 • ymmärtää miten opettaja omalla toiminnallaan ja oppilaitoksen tukikeinoja käyttämällä voi tukea jokaisen opiskelijan oppimista, opiskelua ja osallistumista
 • osaa suunnitella oppijoiden joustavia, yksilöllisiä opiskelu- ja työllistymispolkuja
 • osaa kehittää omia valmiuksia vastata opiskelijoiden moninaisuuteen ja erilaisiin tuen tarpeisiin
 • ymmärtää monialaisen yhteistyön merkityksen suunnittelussa.  
 • osaa tarvittaessa hyödyntää oppilaitoksen ulkopuolisia mahdollisuuksia vastata opiskelijan tuen tarpeisiin  
 • osaa käyttää työssään erityisopettajana konsultatiivista työotetta
 • haluaa jakaa osaamistaan ja kehittää yhdessä uusia ideoita erityisen tuen toteuttamiseen


Arviointiasteikko

    Hyväksytty/Hylätty