Toimintaympäristön kehittäminen 5 op (AETT2018)


Oppimisympäristöillä ja niiden fyysisellä esteettömyydellä on tärkeä merkitys opetuksen toteuttamiselle. Oppilaitoksen toimivat rakenteelliset ratkaisut sekä turvallinen opiskeluympäristö tukevat oppimista ja lisäävät esteettömyyttä. Ammatillinen erityisopettaja edistää oppilaitoksen inklusiivista toimintaa vaikuttamalla oppilaitoksen toimintapolitiikkaan, asenteisiin, kulttuuriin ja käytännön ratkaisuihin. 

Sisältö

Toiminnallinen kehittämistehtävä (5op) oman ja työyhteisön erityisen tuen osaamisen kehittämisen välineenä: suunnitelma, toteuttaminen ja raportointi erityisopettajan asiantuntijakirjoituksena.

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen kehittämällä ja reflektoimalla omaa työtäsi inklusiivisen koulun tavoitteiden suunnassa.  

Omalla työpaikalla toteutetaan suunniteltu ja teoreettisesti perusteltu erityisen tuen kehittyviin käytänteisiin liittyvä kokonaisuus, joka on laajuudeltaan vähintään 2 viikkoa.  

Tehtävät

Opintojakson tehtävät löydät Optimasta. 

Arviointiaineisto

  • Kehittämissuunnitelma
  • Harjoittelun toteutus omaa työtä kehittäen  
  • Raportti, asiantuntijakirjoitus  
  • Teemaan liittyvä oppimispiiri- , verkko- ja lähipäivätyöskentely  

Arviointikriteerit

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit
Opiskelija

  • osaa määrittää oman oppilaitoksen ja oman työn erityisen tuen kehittämisen tarpeita
  • ottaa vastuuta erityisen tuen kehittämisestä omassa työssään suunnittelemalla ja toteuttamalla opiskelijoiden oppimista edistävää kehittämistä
  • opiskelija tukee oppimispiirinsä jäsenten kehittämistyötä vertaisarvioijana ja –ohjaajana
  • osaa käyttää tiedonhankinnassaan asianmukaisia lähdeaineistoja  
  • osaa tuottaa asiantuntijakirjoituksen oman työn kehittämisestä  


Arviointiasteikko

    Hyväksytty/Hylätty