Ammatillisen erityisopetuksen perusteet 2
5 op (AETB2018)


Ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen pedagoginen ajattelu ja käytännön ratkaisut pohjautuvat erityispedagogiseen tietoon. Opintojaksossa tarkastellaan erityisen tuen tarpeita ja ohjausta opiskelijan, opettajan ja oppilaitoksen näkökulmasta.

Sisältö

  • Tuen tarpeen tunnistaminen ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaus erityisopettajan työn näkökulmasta.
  • Erityisen tuen toimintamalleja ja järjestäminen oppilaitoksessa.
  • Ammatillisen koulutuksen ohjauksen ja erityisen tuen säädökset, määräykset ja periaatteet.
  • Erityisopettajan toiminta ja oppilaitoksen tukikeinot.

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla  syksyllä 2018 järjestettävään verkko-opintokokonaisuuteen ja  tekemällä siihen sisältyvät tehtävät. 

Tehtävät

Opintojakson tehtävät löydät Optimasta.

Arviointiaineisto

Hyväksytyt tehtävät, osallistuminen verkkokurssille.

Arviointikriteerit

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit
Opiskelija

  • tuntee erityisen tuen säädösperustan ja osaa soveltaa sen määräyksiä omassa työssään.
  • tietää ammatillisen erityisopettajan työnkuvat.
  • ymmärtää erityisen tuen suunnitelmallisuuden oppilaitostason järjestelmissä.
  • omaa valmiudet kehittää monipuolista ja joustavaa käyttöteoriaa oman toimintansa taustalle ja tueksi. Osaa perustella tekemänsä ratkaisut opiskelijalähtöisesti ja omaan käyttöteoriaansa perustuen.

Arviointiasteikko

    Hyväksytty/Hylätty