Valinnaiset opinnot  5 op (AEJV2018)


Opiskelija laajentaa ja syventää erityiseen tukeen liittyvää osaamistaan ammatillisten ja henkilökohtaisten kehittymistarpeiden mukaisesti muodostaen mielekkään ja ammatillisesti perustellun kokonaisuuden.

Osaamisen hankkiminen

Osaamista voidaan hankkia esim. 

  • valitsemalla koulutuskokonaisuus JAMK:n täydennyskoulutuksen tarjonnasta
  • suorittamalla omaehtoisia erityisopetuksen / erityisen tuen täydennyskoulutuksia
  • osallistumalla erityisopetuksen ammattipäiviin, seminaareihin ja konferensseihin ja laatimalla niistä itsearvioinnin sisältävän oppimispäiväkirja.
  • hyväksilukemalla aikaisemmin suoritettuja erityisen tuen osaamista syventäviä ja laajentavia opintoja. Valinnaiseksi opintojaksoksi voi esittää myös erityiseen tukeen liittyvän koulutuksen, jonka opiskelija on suorittanut viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana (1.8.2015 jälkeen). Samoja opintoja ei voida hyväksilukea muissa opintojaksoissa. Valinnaisiksi opinnoiksi ei hyväksilueta opintoja, jotka sisältyvät hakukelpoisuuteen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen eli hakututkintoon ja opettajan pedagogisiin opintoihin.

Arviointiaineisto

Todistukset, kirjallinen aineisto

Arviointikriteerit

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit
Opiskelija

  • osaa tavoitteellisesti valita ja käyttää täydennyskoulutusta  oman erityisen tuen osaamisen syventämisessä ja laajentamisessa.
  • osoittaa täydennyskoulutuksen kautta hankkimansa kehittyneen osaamisensa.

Arviointiasteikko

    Hyväksytty/Hylätty