Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa ja syventää erityisopetukseen liittyvää osaamistaan ammatillisten ja henkilökohtaisten kehittymistarpeiden mukaisesti muodostaen mielekkään ja ammatillisesti perustellun kokonaisuuden.

Valinnaisten opintojen opintojaksokuvaus on erityisopettajankoulutuksen Optima-työtilassa.