Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelmat ja hän kykenee asettamaan mielekkäitä tavoitteita sekä oman oppimispiirinsä ryhmäkohtaiseen opiskelusuunnitelmaan että omaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa. Ryhmässä opiskelija auttaa ryhmän jäseniä tunnistamaan ja hyväksymään erilaisia oppimisen ja ammatillisen kehittymisen tarpeita. Hän tukee toisia löytämään ja vahvistamaan jokaisen ammatti-identiteettiä oppivana, kehittyvänä erityisopettajana.

Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista kasvuaan, oppimistaan ja opiskelulle asettamiaan tavoitteita. Hän osaa arvioida kriittisesti ammattinsa ja toimintansa perusteita ja tulevaisuuden haasteita. Hänellä on valmiuksia toimia ammatillista erityisopetusta ja erityistä tukea tutkivana ja kehittävänä opettajana. Hän osaa tuottaa erityisopettajuuttaan määrittävän käyttöteorian kirjalliseen muotoon.

Sisältö ja jakson arviointiaineisto

  • Ryhmäkohtainen opiskelusuunnitelma
  • Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
  • Ohjaus- ja arviointikeskustelut
  • Mentorointi
  • Portfolio ja kokoava itsearviointi
  • Päättökeskustelu

Arviointikriteerit

Opiskelun henkilökohtaistamisen jakson aineistojen avulla arvioidaan opiskelun kehittämisosaamista, suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta, vuorovaikutusosaamista ja opiskelijan reflektio-osaamista. Arviointi kohdistuu myös yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamiseen.