Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet käyttää erityisopetusta määrittäviä asiakirjoja oman oppilaitoksen erityisen tuen ja oman osaamisen kehittämisessä. Opiskelija hankkii tietoa, taitoa ja valmiuksia ammatillisen erityisen tuen kansalliseen ja kansainväliseen verkostotoimijuuteen.

Sisältö

  • erityisopetuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat kansainväliset ja kansalliset asiakirjat
  • oppilaitostason erityisopetussuunnitelmat

Arviointiaineisto

  • ryhmän työskentelyyn osallistuminen ja niihin liittyvät tehtävät
  • oppimistehtävät
  • teemaan liittyvä oppimispiiri- ja lähijaksotyöskentely

Arviointikriteerit (hyväksyttävä osaaminen)

  • osaa suunnitella ja kehittää työyhteisön erityisopetuksen toimintaa erityispedagogisista lähtökohdista viranomaisohjeistusta noudattaen
  • osallistuu aktiivisesti oppimispiiri- ja lähijaksotyöskentelyyn