Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet kehittää omaa osaamistaan ja tukea oppimispiirinsä jäsenten erityisopettajana. Opiskelija osaa määrittää oman oppilaitoksen erityisen tuen kehittämisen tavoitteita. Opiskelija ottaa vastuuta erityisen tuen kehittämisestä suunnittelemalla ja toteuttamalla työyhteisön osaamista edistävän kehittämistyön ja tukemalla oppimispiirinsä jäsenten kehittämistyötä vertaisarvioijana ja -ohjaajana. Hän osaa käyttää tiedonhankinnassaan asianmukaisia lähdeaineistoja ja tuottaa kirjallisen raportin toiminnastaan.

Sisältö

 • erityisopettajuutta ja erityisopettajan työtä käsittelevää tutkimusta ja kehittämistä koskevaa tietoa
 • kehittämistehtävä oman osaamisen ja työyhteisön osaamisen kehittämisen välineenä
 • kehittämistehtävän suunnittelu, toteuttaminen, esittely ja raportointi erityisopettajan osaamisena

Arviointiaineisto

 • kehittämistehtäväsuunnitelma
 • kehittämistehtäväraportti tai -artikkeli
 • kehittämistehtävän esittely työyhteisössä
 • teemaan liittyvä oppimispiiri- ja lähiopetusjaksotyöskentely
 • oppimistehtävät

Arviointikriteerit (hyväksyttävä osaaminen)

 • osaa kehittää työyhteisön erityistä tukea ja osaa perustella kehittämistoimet erityispedagogisista lähtökohdista
 • osallistuu ammatillisen erityisen tuen ajankohtaiseen keskusteluun
 • verkkolehdessä ja / tai Optimassa julkaistava kehittämistehtäväraportin tiivistelmä