Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa ja syventää erityisopetukseen liittyvää osaamistaan ammatillisten ja henkilökohtaisten kehittymistarpeiden mukaisesti muodostaen mielekkään ja ammatillisesti perustellun kokonaisuuden.

Tehtävät

Tehtävä 4. Valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot (5 op) voidaan suorittaa

  • valitsemalla koulutuskokonaisuus JAMK:n täydennyskoulutuksen tarjonnasta. JAMKin täydennyskoulutuksesta sekä valinnaisista opinnoista informoidaan syyslukukauden 2016 alussa.
  • suorittamalla omaehtoisia erityisopetuksen täydennyskoulutuksia
  • osallistumalla erityisopetuksen ammattipäiviin, seminaareihin ja konferensseihin, ja laatimalla niistä itsearvioinnin sisältävän oppimispäiväkirjan
  • hyväksilukemalla aikaisemmin suoritettuja erityisopetuksen osaamista syventäviä ja laajentavia opintoja. Valinnaiseksi opintojaksoksi voi esittää myös muun koulutuksen, jonka opiskelija on suorittanut viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana (1.8.2013 jälkeen). Samoja opintoja ei voida hyväksilukea muissa opintojaksoissa. Valinnaisiksi opinnoiksi ei hyväksilueta opintoja, jotka sisältyvät hakukelpoisuuden tuottavaan tutkintoon.

Yhteyshenkilö: AOKK:n opintojen ohjaaja (korvaavuudet) ja oma vastuukouluttaja