jamk.fi

YAMK-tutkinto vie uralla eteenpäin

Hakukelpoisuus ylempiin AMK-tutkintoihin

Hakukelpoisuuden YAMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto / muu soveltuva korkeakoulututkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden (36 kk) työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on*. Haussa käytettävän tutkinnon tulee olla valmis 10.7.2018 mennessä. Työkokemusta saa laskea 31.7.2018 saakka.

Lisätietoa tarkemmista pohjakoulutusvaatimuksista ja valintakokeista tutkinto-ohjelmittain:
Musiikkipedagogi
Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen
International Business Management (hakuaika jo tammikuussa)
Matkailu- ja palveluliiketoiminta
Logistiikka
Teknologiaosaamisen johtaminen
Rakennustekniikka
Digitaalinen toimitusketju
Cyber Security
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
Terveyden edistäminen
Kliininen asiantuntija
Monialainen kuntoutus
Verkostojohtaminen

JAMK hyväksyy työkokemuksesi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankitun työkokemuksen. HUOM.  Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat vanhoja tutkintoja (esim. teknikko), joihin ei voi enää valmistua ja joiden tilalla ovat nykyään ammattikorkeakoulututkinnot tai toisen asteen tutkinnot. Opistoasteen tutkintoja eivät ole esimerkiksi ammattiopistoissa tehdyt ammatilliset perustutkinnot/ammattitutkinnot/ erikoisammattitutkinnot tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdyt erilliset opettajan pedagogiset opinnot.

Kaikesta työkokemuksesta tulee olla työtodistukset. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Äitiys- ja vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

*Rakennustekniikan YAMK koulutukseen haettaessa työkokemukseksi voidaan laskea vain rakennusalan työtehtävät. Tämä siis poikkeaa muista tekniikan alan YAMK koulutuksista, joissa työkokemukseksi (väh. 36 kk) voidaan huomioida laajasti kaikki tekniikan alan työkokemus.

Mikäli olet suorittanut riittävän määrän tutkinto-ohjelmaan soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, voit hakea myös avoimen amkin erillishaussa. Lisätietoja avoimen amkin väylästä ja erillishaun hakulomake.