jamk.fi

Verkko-opintojen tavoitteena on tarjota vaihtoehtoisia opiskelutapoja kaikille opiskelijoille. Verkko-opintojenkin toteutukset on sidottu tiettyyn kalenteriaikaan, mutta ne vapauttavat ainakin osittain opiskelun aika- ja paikkasidonnaisuudesta.

 

MOOCit osana opiskelijan HOPSia

Voit valita MOOC-kursseja eli Massive Open Online Course -toteutuksia oman opintopolkusi osaksi. Voit sijoittaa niitä HOPSiin esim. vapaasti valittaviin opintoihin. Keskustele ensin opintoja ohjaavan opettajan kanssa sopivan MOOC-kurssin valitsemisesta.