jamk.fi

Opiskelijalla on mahdollisuus valita ja suorittaa vapaasti valittavia opintoja tutkinto-ohjelmasta riippuen tietty opintopistemäärä, yleensä 5-10 opintopistettä. Vapaasti valittavat opinnot tarjoavat yksilöllisen mahdollisuuden laajentaa ja syventää ammatillista osaamista ja persoonallista kehittymistä. Vapaasti valittavia opintoja on mahdollista valita

  • oman yksikön tai tutkinto-ohjelman valinnaisista opinnoista
  • muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta
  • toisen ammattikorkeakoulun, yliopiston tai korkeakoulun tarjonnasta.

Vapaasti valittavien opintojen tulee olla vähintään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tasoisia opintoja. Opiskelijan tulee hyväksyttää koulutuspäälliköllä opiskelusuunnitelmaansa etukäteen muut kuin Jyväskylän ammattikorkeakoulun tarjoamat vapaasti valittavat opinnot ja niiden laajuudet.