jamk.fi

Opinnäytetyö käynnistetään heti opintojen alkuvaiheessa. Laajuudeltaan opinnäytetyö on 30 opintopistettä (800 h) ja aikajänne työn tekemiselle on 1-2 vuotta. Opinnäytetyöprosessi on kuvattu oheisessa kaaviossa (pdf, vaatii kirjautumisen).

Opinnäytetyö voi kytkeytyä JAMKin tai muuhun alueelliseen tai kansainväliseen TKI-toimintaan tai opiskelijan työorganisaation toiminnan kehittämiseen. Opinnäytetyöstä laaditaan yhteistyösopimus toimeksiantajan, opiskelijan ja ammattikorkeakoulun kesken. Opinnäytetyön aihe-ehdotus, ohje opinnäytetyösuunnitelman laatimiseksi ja yhteistyösopimuspohja löytyvät Opinnäytetyön lomakkeet -kohdasta.

Opinnäytetyölle nimetään ohjaaja aihe-ehdotuksen perusteella.