jamk.fi

Raportointi

Opiskelijat noudattavat JAMKin yhteistä opinnäytetyöohjeistoa ja arkistointia koskevia ohjeita. Raportointiohjeet löytyvät JAMKin avoimista oppimateriaaleista. Opinnäytetyön mallipohjan (vaatii kirjautumisen) löydät Elmo-opiskelijaintrasta kohdasta "Opinnäytetyön mallipohja".

Arkistointi

Kaikki opinnäytetyöt arkistoidaan sähköisesti. Opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen toimita valmiista opinnäytetyöstä arkistokappale sähköisellä lomakkeella JAMKin sähköiseen arkistoon, minne tallennetaan sekä julkiset että salassa pidettävät opinnäytetyöt.

Katso tarkat toimintaohjeet (vaatii kirjautumisen) Elmo-opiskelijaintran opinnäytetyöohjeista.

Julkaisu

Arkistoinnin jälkeen sinun tulee itse huolehtia opinnäytetyön julkaisemisesta.

Opinnäytetyöt julkaistaan verkkojulkaisuna PDF-muodossa. Verkkojulkaisemista varten tarvitaan opiskelijan kirjallinen lupa, jonka voi antaa opinnäytetyön kuvailulehdellä. Katso julkaisuohjeet sivun alaosasta.

Opiskelijan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa laatima opinnäytetyö on julkinen. JAMKin tutkintosäännön (pdf) 17 § mukaan “Kokonaan salassa pidettävää opinnäytetyötä ei Jyväskylän ammattikorkeakoulussa voi tehdä.” Opinnäytetöiden on oltava avoimesti arvioitavissa ja julkisuudella turvataan opinnäytetöiden objektiivinen ja tasapuolinen arviointi. Tämä koskee kaikkia JAMKissa laadittavia opinnäytetöitä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta, jonka mukaan opinnäytteisiin ei sisällytetä salassa pidettävää aineistoa, ja opinnäytteet ovat julkisia heti hyväksymisen jälkeen. (Opetusministeriön kirje ammattikorkeakouluille 28.1.2004, Dnro 3/500/2004)

Ammattikorkeakoulussa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtava opinnäytetyö on julkisuuslain mukaan viranomaisen asiakirja, joka on julkinen, ellei muutoin ole erikseen säädetty (Suomen perustuslaki 731/1999 12.2 §; Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 1 §). Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

Jos opinnäytetyössä on salassa pidettävää tietoa, tulee ne jättää opinnäytetyön liitteeksi tausta-aineistoon. Tällöin liiteaineisto julistetaan salassa pidettäväksi, muu opinnäytetyö on julkinen. Jos salassa pidettävät liitteet poistetaan työstä, opinnäytetyö on julkinen.

Lisätietoa ja ohjeita opinnäytetyön julkisuudesta ja liiteaineiston salassapidosta löytyy Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen).

Julkaisuohjeet

Opinnäytetyön muuntaminen PDF-muotoon

Muunna opinnäytetyösi PDF-tiedostoksi, mikäli se julkaistaan internetissä. Muuntaminen onnistuu kaikilla Jyväskylän ammattikorkeakoulun työasemilla ja opiskelijoiden käyttöön tarkoitetuilla etäkäyttöpalvelimilla.

Lataa ohje (pdf):  Windows  Mac

Sähköisen opinnäytetyön palauttaminen

Kun olet muuntanut internetissä julkaistavan opinnäytetyösi tai kehittämishankeraporttisi PDF-muotoon, siirrä se lomakkeella Theseukseen. Kokorajoitus siirrettävälle PDF-tiedostolle on 75 megatavua. Ota yhteys kirjastoon, mikäli työsi on tätä suurempi tai jos työssäsi on erillisenä liitteenä esimerkiksi CD-levy.

Erillistä paperista verkkojulkaisulupaa ei tarvitse täyttää, vaan annat verkkojulkaisuluvan sähköisesti Theseukseen tallentamisen yhteydessä. Käyttöoikeuksien määrittelyn jälkeen valitse tunnistautumissivun pudotusvalikosta oma korkeakoulusi ja kirjaudu sen verkkotunnuksilla sisään.

Palautuslomake Theseuksessa

Ohjeet palautuslomakkeen käyttöön (Theseus.fi)

Katso video-ohje opinnäytetyön palauttamisesta Theseukseen (vaatii Adobe Flash Playerin)

Kuvio 1. Opinnäytetyön julkaisun toimintaohje