jamk.fi

Raportointi

Opiskelijat noudattavat JAMKin yhteistä opinnäytetyöohjeistoa ja arkistointia koskevia ohjeita. Raportointiohjeet löytyvät JAMKin avoimista oppimateriaaleista. Opinnäytetyön mallipohjan löydät Elmo-opiskelijaintrasta kohdasta "Opinnäytetyön raportoinnin mallipohja".

Arkistointi

Kaikki opinnäytetyöt arkistoidaan sähköisesti. Opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen toimita valmiista opinnäytetyöstä arkistokappale sähköisellä lomakkeella JAMKin sähköiseen arkistoon, minne tallennetaan sekä julkiset että salassa pidettävät opinnäytetyöt.

Katso tarkat toimintaohjeet Elmo-opiskelijaintran opinnäytetyöohjeista.

Julkaisu

Arkistoinnin jälkeen sinun tulee itse huolehtia opinnäytetyön julkaisemisesta.

Opinnäytetyöt julkaistaan verkkojulkaisuna PDF-muodossa. Verkkojulkaisemista varten tarvitaan opiskelijan kirjallinen lupa, jonka voi antaa opinnäytetyön kuvailulehdellä. Katso julkaisuohjeet sivun alaosasta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta, jonka mukaan opinnäytteisiin ei sisällytetä salassa pidettävää aineistoa, ja opinnäytteet ovat julkisia heti hyväksymisen jälkeen. Kokonaan salaista opinnäytettä ei Jyväskylän ammattikorkeakoulussa voi tehdä.

Ammattikorkeakoulussa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtava opinnäytetyö on julkisuuslain mukaan viranomaisen asiakirja, joka on julkinen ellei muutoin ole erikseen säädetty (Suomen perustuslaki 12.2 §; julkisuuslaki 1 §).

Opinnäytetöissä salassa pidettävät tiedot tulee jättää liitteeksi tausta-aineistoon. Tällöin liiteaineisto julistetaan salaiseksi, muu opinnäytetyö on julkinen.

Salaisia ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja liike- tai ammattisalaisuuksista ja sellaiset, jotka koskevat opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineistoa (julkisuuslaki 24 §).

Opetusministeriön kirje ammattikorkeakouluille 28.1.2004, Dnro 3/500/2004.

Julkaisuohjeet

Opinnäytetyön muuntaminen PDF-muotoon

Muunna opinnäytetyösi PDF-tiedostoksi, mikäli se julkaistaan internetissä. Muuntaminen onnistuu kaikilla Jyväskylän ammattikorkeakoulun työasemilla ja opiskelijoiden käyttöön tarkoitetuilla etäkäyttöpalvelimilla.

Lataa ohje:  Windows  Mac

Sähköisen opinnäytetyön palauttaminen

Kun olet muuntanut internetissä julkaistavan opinnäytetyösi tai kehittämishankeraporttisi PDF-muotoon, siirrä se lomakkeella Theseukseen. Kokorajoitus siirrettävälle PDF-tiedostolle on 75 megatavua. Ota yhteys kirjastoon, mikäli työsi on tätä suurempi tai jos työssäsi on erillisenä liitteenä esimerkiksi CD-levy.

Erillistä paperista verkkojulkaisulupaa ei tarvitse täyttää, vaan annat verkkojulkaisuluvan sähköisesti Theseukseen tallentamisen yhteydessä. Käyttöoikeuksien määrittelyn jälkeen valitse tunnistautumissivun pudotusvalikosta oma korkeakoulusi ja kirjaudu sen verkkotunnuksilla sisään.

Palautuslomake

Ohjeet palautuslomakkeen käyttöön

Katso video-ohje opinnäytetyön palauttamisesta Theseukseen (vaatii Adobe Flash Playerin)

Kuvio 1. Opinnäytetyön julkaisun toimintaohje