jamk.fi

Ylemmän AMK-tutkinnon kypsyysnäyte

Ylempää AMK-tutkintoa varten sinun on kirjoitettava opinnäytetyösi alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Asetuksen mukaisesti ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun sinulta ei vaadita 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014)

Laadit opinnäytetyöprosessin arviointivaiheessa kypsyysnäytteen, joka on jamk.fi sivustolla julkaistava mediatiedote. Kypsyysnäytteen ihannepituus on yksi sivu, maksimissaan 3000 merkkiä (ilman välilyöntejä), rivivälillä 1 ja kirjaisinkoko 12. Kypsyysnäytteen avulla osoitat kykysi tiedottaa eri kohderyhmille kirjallisesti kehittämistyösi tuloksista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista. Hyvä tiedote vastaa kysymyksiin: kuka, mitä, missä, milloin, miten ja miksi sekä esittää hankkeen / tutkimuksen johtopäätökset. Muista, että mediatiedote on uutisen pohjateksti, se ei ole tiivistelmä eikä valmis artikkeli.

Tiedotteen alussa kuvaat lukijalle opinnäytetyön tarkoituksen ja päätulokset sekä kerrot, millaista uutta tietoa opinnäytetyö toi esille ja mihin tietoa voidaan soveltaa. Tiedotteessa on hyvä kuvata lukijalle myös sitä, millä aloilla tai missä tilanteissa saatua tietoa voidaan käyttää hyväksi. Tiedotteen lopussa esität, millaisia johtopäätöksiä opinnäytetyön / tutkimuksen tulosten perusteella voidaan tehdä. Tiedotteen loppuun tulevat yhteystietosi.

Lue tarkemmat ohjeet kypsyysnäytteen kirjoittamisesta alla olevasta linkistä sekä Elmo opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen). Kirjoita kypsyysnäyte JAMKin virallisen kypsyysnäytemallipohjan mukaisesti, jonka löydät ELMO opiskelijaintrasta YAMK opinnäytetyön ohjesivustolta. Kypsyysnäytteen arvioi opinnäytetyönohjaaja(t) kypsyysnäytteen ohjeessa olevien arviointikriteereiden mukaisesti asteikolla hyväksytty/hylätty.

Palauta kypsyysnäyte koulutusala- tai tutkinto-ohjelmakohtaiseen YAMK kypsyysnäyte -työtilaan Optimassa, jonne opinnäytetyön ohjaaja kirjaa arvioinnin. Liiketoimintayksikön YAMK-opiskelijat palauttavat kypsyysnäytteensä Optiman LIKE Opinnäytetyö – Thesis-kansioon samalla, kun palauttavat opinnäytetyönsä arviointiin. Hyväksytty kypsyysnäyte on valmis julkaistavaksi koulutusalan käytäntöjen mukaisesti.

Kypsyysnäytteen kirjoitusohje (oppimateriaalit.jamk.fi)