jamk.fi

JAMK on Suomen yrittäjyyslähtöisin korkeakoulu. Haluamme tukea opiskelijoidemme yrittäjyysosaamista, liikeideoiden kaupallistamista ja yritystoiminnan kehittämistä.

Yrittäjyys edellyttää taitoa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia, kykyä löytää ja hyödyntää innovatiivisia toimintatapoja sekä kaupallistaa niitä. Kaikilla YAMK-opiskelijoilla on mahdollisuus kehittää yrittäjyysosaamistaan ja liiketoimintaansa valitsemalla YAMK-tutkintojen yhteisen opintokokonaisuuden, YAMK yrittäjyyspolkuopinnot, osaksi tutkintoaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti.

Opintokokonaisuus löytyy tutkintorakenteesta nimellä Yritystoimintaa kehittävät opinnot 15 op. Opinnot voidaan tehdä joko vaihtoehtoisina ammattiopintoina tai vapaasti valittavina opintoina. Tavoitteena YAMK yrittäjyyspolkuopinnoissa on valmentavalla otteella ja monialaisesti kehittää opiskelijoiden oman liiketoiminnan aloittamista ja toimivan yrityksen kasvua.

YAMK yrittäjyyspolkuopintojen lisäksi JAMK Generator, JAMKin yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan yksikkö, tarjoaa tukea uusien tuotteiden kehittämiseen, yrittäjyyden ensimmäisiin askeliin ja jo olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseksi.
         

Generatorin palvelut opiskelijoille

Jamk Generator tarjoaa tutkintoosi monia mahdollisuuksia oppia ja kehittää omaa yrittäjyyttä.