jamk.fi

Valmistuminen ja mitä sen jälkeen

 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon saamisen edellytyksenä on, että olet suorittanut opinto-oikeusaikanasi tutkinto-ohjelmasi opinnot (opintojaksot ja opinnäytetyönä työelämän kehittämistehtävän) henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti.

Tutkintotodistus

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisesta annetaan tutkintotodistus, josta käy ilmi

  • suoritettavan tutkinnon ja tutkinto-ohjelman nimi
  • mahdollinen suuntautumisvaihtoehto
  • nimike, jota tutkinnon perusteella voi käyttää
  • opintojen keskeinen sisältö sekä
  • opinnäytetyön nimi.

Tutkintotodistusta haetaan hyvissä ajoin ennen opinto-oikeusajan päättymistä sähköisellä tutkintotodistushakemuksella (ks. Lomakkeet).

Suomenkielisestä tutkinto-ohjelmasta valmistuva saa aina suomenkielisen tutkintotodistuksen, mutta lisäksi todistuksen voi myös tilata englanninkielisenä, hinta 50 euroa. Englanninkielisen todistusversion tilaaminen tapahtuu todistushakemuksen yhteydessä, todistushakemuslomakkeella. Jälkikäteen tehtyjä tilauksia ei huomioida.

Maksa englanninkielisen todistuksen maksu 50 € JAMKin tilille:

  • IBAN: FI38 5290 0220 4210 34 BIC: OKOYFIHH, viite 1122
  • Lähetä sen jälkeen kuitti opiskelijapalveluihin, opiskelijapalvelut(at)jamk.fi
  • Pyyntöä ei käsitellä, mikäli maksukuitti puuttuu.

Englanninkielisestä tutkinto-ohjelmasta valmistuvat saavat tutkintotodistuksen aina englanninkielisenä veloituksetta.

Kansainvälisen kaksoistutkinnon (Double degree) suorittaneet saavat tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista. Katso lisätietoja Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen).

Voit saada todistuksen opintojen aikana suorittamistasi opinnoista opiskelijapalveluista.

Diploma Supplement

Todistuksen liitteenä saat maksutta englanninkielisen opintokortin ja Diploma Supplementin riippumatta suoritetun tutkinnon kielestä. Diploma Supplement sisältää tiedot ammattikorkeakoulusta, opinnoista ja opintosuorituksista (Transcript of records) sekä niiden tasosta ja asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Lisätietoja Diploma Supplementista Euroopan komission verkkosivuilta (englanniksi).

Jyväskylän ammattikorkeakoulun mallit

Diploma Supplement (pdf) ja ote opintosuoritusrekisteristä (AMK, pdf)
Diploma Supplement (pdf) ja ote opintosuoritusrekisteristä (YAMK, pdf)

Kerro koulutustarpeista

Jos ammattikorkeakoulun nykyisestä koulutustarjonnasta ei löydy sopivaa vaihtoehtoa osaamisen syventämiseen ja täydentämiseen, meihin voi ottaa yhteyttä ja kertoa koulutustarpeista: taydennyskoulutus(at)jamk.fi.