jamk.fi

Tutkintosääntö, pedagogiset ja eettiset periaatteet

Tutkintosääntö

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintosääntö ohjaa opiskelua ja opetusta. Siinä määritellään muun muassa seuraavia asioita:

  • opiskeluoikeus: opiskelijaksi hyväksyminen, läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen, opinto-oikeusaika, opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen
  • opinnot: opetussuunnitelma, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), opintojen suorittaminen, opintojen hyväksilukeminen, arviointikäytänteet
  • valmistuminen
  • huumausainetestaus
  • kurinpitomenettely
  • muutoksenhaku ammattikorkeakoulun päätöksiin.

Eettiset ja pedagogiset periaatteet

Toimintaamme ohjaavat eettiset ja pedagogiset periaatteet.