jamk.fi

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

YAMK-koulutusta toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on työelämää palveleva soveltava tutkimus tai kehittämistyö, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja aluekehitystä tukeva tehtävä. YAMK-opinnäytetyöt kytkeytyvät tyypillisesti alueelliseen, kansainväliseen tai JAMKin tutkimus- , kehittämis- ja innovaatiotoimintaan JAMKin TKI-toiminnan (jamk.fi-sivuilla) periaatteisiin nojautuen. Tavoitteena on tuottaa uutta työ- ja elinkeinoelämässä sovellettavaa osaamista, tietoa ja innovaatioita sekä aikaansaada toimivia ja pitkäaikaisia verkostokumppanuuksia.

Tutkimus- ja kehittämistyöllä tarkoitetaan systemaattista toimintaa uuden tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Soveltavaa tutkimusta on sellainen tutkimus, jossa tavoitteena on jonkin uuden tiedon avulla toteutettava käytännön sovellus. Kehittämistyöllä tarkoitetaan tutkimuksen tuloksena ja/tai käytännön kokemuksen kautta saadun uuden tiedon käyttämistä uusien tuotteiden, palvelujen, tuotantoprosessien tai -menetelmien aikaansaamiseen tai olemassa olevien olennaiseen parantamiseen. Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on tuottaa uusia tai parannettuja tuotteita tai prosesseja eli innovaatioita sekä uutta yrittäjyyttä. Innovaatiot voivat olla esim. teknologisia, sosiaalisia tai kulttuurisia innovaatioita, bisnesinnovaatiota, designinnovaatioita, tuote-/palvelu-innovaatiota tai yhdistelmiä edellisistä.