jamk.fi

Opiskelu ja arviointi

Oppimista ja osaamista koskevat käsitykset

Ylempien AMK-tutkintojen pedagogiset lähtökohdat ja tavoitteet pohjautuvat Jyväskylän ammattikorkeakoulun pedagogisiin periaatteisiin.

Opiskelijat suorittavat koulutuksen pääsääntöisesti työn ohella yleensä 2-3 vuodessa, riippuen koulutuksen laajuudesta (60 tai 90 opintopistettä). Koulutuksessa hyödynnetään laajasti verkko-oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia. Opiskelijoiden omien työyhteisöjen kautta työelämä ja sen kehittämistarpeet ovat jatkuvasti läsnä opiskelussa, oppimistehtävissä ja asiantuntijuuden jakamisessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollistaa myös opiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia työelämän kansainvälistymiselle.

Osaamisen kehittymisen arviointi

Osaamisen kehittymisen lähtökohtana on YAMK-tutkinnon pohjakoulutusvaatimuksena oleva AMK-tutkinnon tasoinen osaaminen. Opintojen alussa, osana henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimista, opiskelija tekee osaamiskartoituksen, jonka avulla arvioidaan osaamisen kehittämistarpeita. Opiskelija voi hakea halutessaan hyväksilukemista aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Opintojen aikana opiskelija arvioi oman osaamisensa kehittymistä. Valmistumisvaiheessa opiskelijan oma analyysi osaamisestaan tukee elinikäistä oppimista ja on tärkeä osa urakehitystä.

Osaamisen arviointi on kehittävää, tavoitesuhteista ja kriteeriperusteista. Osaamisen arviointi perustuu osaamisiin, osaamisalueiden ja opintojaksojen tavoitekuvauksiin ja niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin. Opiskelijan itse- ja vertaisarviointi ovat merkittäviä osaamisen kehittymisen arvioinnissa.

Arviointiperusteet

Tutkintojen tuottaman osaamisen tasokuvaukset

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa osaamisen arviointi perustuu European Qualification Framework (EQF) mukaisiin osaamisen tasokuvauksiin. EQF määrittelee, millaista osaamista eurooppalaisen korkeakoulututkinnon suorittaneella henkilöllä on. EQF mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja tutkintorakenteiden joustavuuden Euroopan korkeakoulualueella.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7. (pdf, Euroopan komissio)

Tutkintolautakunta

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on ammattikorkeakoululain (932/2014 19 §) mukainen tutkintolautakunta, joka käsittelee opintosuoritusten oikaisupyyntöjä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitus on nimittänyt tutkintolautakunnan, johon kuuluvat seuraavat jäsenet:

 • Pirjo Tiikkainen (Hyvinvointiyksikkö), puheenjohtaja
 • Marjukka Nuutinen (Teknologia), varapuheenjohtaja
 • Pekka Vanhanen, (Liiketoimintayksikkö), varsinainen jäsen
 • Soili Partanen (Liiketoimintayksikkö), varajäsen
 • Jari Hautamäki (Teknologia), varsinainen jäsen
 • Leila Nisula (Hyvinvointiyksikkö), varajäsen
 • Mikael Rauhansalo, opiskelija, varsinainen jäsen
 • Mirva Jokilehto, opiskelija, varajäsen
 • Irja Keralampi, tutkintolautakunnan esittelijä

Arvioinnin oikaisupyyntöön liittyvät lomakkeet

 • oikaisupyyntö opettajalle
 • oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle