jamk.fi

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma eli HOPS on jokaisen opiskelijan henkilökohtainen opinto- ja oppimissuunnitelma, jossa opiskelija asettaa omat oppimistavoitteensa, opintojensa suorittamistavat sekä aikataulut suhteutettuna ylemmän AMK-tutkinnon osaamistavoitteisiin. Laadit HOPSin opintojen alussa ja päivität sitä opintojen edetessä tarpeen mukaan.

HOPS on yksilöllinen ja sen laatimisen yhteydessä käsitellään seuraavat asiat:

  1. Lyhyt kuvaus tähänastisesta opinto- ja työhistoriastasi. Siihen on hyödyllistä arvioida hyviksi koettuja oppimistapoja ja nostaa esiin kehittämiskohteita.
  2. Kuvaus ammatillisista tavoitteistasi ja osaamistarpeistasi. Tässä on hyvä arvioida miten nyt käynnistymässä oleva koulutus auttaa sinua saavuttamaan omat tavoitteesi.
  3. Itsearviointi tämän hetkisestä osaamisestasi suhteessa tutkinto-ohjelman tavoitteena oleviin osaamisiin ja osaamisen kehittämistarpeet.
  4. Opintojen aikataulutus ja resursointi, minkä verran sinulla on mahdollista käyttää aikaa opintoihin ja miten voit yhdistää opintoja työhösi.
  5. Opinnäytetyön aihepiiri ja sen edellyttämä osaaminen esim. kehittämismenetelmät.