jamk.fi

Opintojen ohjaus ja tuki

Jos tarvitset tukea, ota yhteyttä seuraaviin henkilöihin

Opinto-ohjaaja - tuki ja ohjaus haasteellisissa tilanteissa

Jokaisessa JAMKin yksikössä toimii opinto-ohjaaja, jonka kanssa voit luottamuksellisesti keskustella mieltäsi askarruttavista, opiskeluun liittyvistä asioista. Jos sinulla on haasteita esimerkiksi ajanhallinnan, perhetilanteesi tai terveydentilaan liittyen, olet ollut pitkään sivussa opinnoista, mielessä pyörii ajatus opintojen keskeyttämisestä tai sinulla on huoli opintojen valmiiksi saamisesta, sinun kannattaa ottaa yhteyttä yksikkösi opinto-ohjaajaan.

Jos tarvitset yksilöllistä tukea opinnoissasi, liittyen esimerkiksi oppimisen haasteisiin, vammaan, sairauteen, jännittämiseen tai kulttuuritaustaan, opinto-ohjaaja auttaa sinua kartoittamaan erilaisia saatavilla olevia tuen muotoja ja ohjaa sinua tuen hakemisessa.

Opinto-ohjaajasi yhteystiedot löydät alta tai henkilöhausta (vaatii kirjautumisen).

Opintopsykologi

JAMKissa toimii kaksi opintopsykologia. Opintopsykologit ohjaavat ja tukevat sinua JAMKin tutkinto-opiskelijana oppimiseen, motivaatioon ja jaksamiseen liittyvissä haasteissa.

Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi seuraavissa opiskeluihin liittyvissä asioissa: stressi, jännittäminen, ahdistuneisuus, masentuneisuus tai kokonaisuudessaan kuormittava elämäntilanne, mitkä vaikuttavat opintoihin. Luottamuksellisten keskustelujen tavoitteena on tarjota tukea ja auttaa löytämään ratkaisuja vaikealta tuntuviin asioihin ja tilanteisiin. Tapaamiskertoja on tarpeen mukaan yhdestä viiteen. Palvelu on maksuton.

Opintopsykologit ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on osaamista mm. oppimiseen ja motivaatioon sekä mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on osa JAMKissa tarjottavaa ohjausta. Lisäksi opintopsykologit toimivat tiiviissä yhteistyössä opinto-ohjaajien sekä Jyväskylän kaupungin opiskeluterveydenhuollon kanssa ja ohjaavat opiskelijan tarvittaessa muiden terveydenhuollon palvelujen käyttöön. Tavoitteena on tarjota tukiverkosto, josta opiskelijat löytävät omaa opiskeluaan tukevat palvelut.

Vastaanotot

Keskusteluajan voit varata kummalle psykologille tahansa. Ota yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse, jossa kuvaat lyhyesti tilannettasi: opintopsykologi(at)jamk.fi.

Vastaanotto Pääkampuksella (Rajakatu 35) tilassa D125 ja D126

 • Päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta on maanantaisin klo 10-12 ja perjantaisin klo 10-12.
 • Voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tiistaisin klo 10-11, puh. 040 162 8525 tai torstaisin klo 9-10, puh. 040 521 9415.

Varmista ajankohtaiset opintopsykologin vastaanottotiedot Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen).

Opintopsykologipalvelut ovat tarjolla myös etäyhteyden kautta (Skype-palaveri). Varaathan ensin ajan opintopsykologille.

Oppilaitospappi

Oppilaitospappi tukee sinua opiskelun ja arjen erilaisissa haasteissa ja paineissa. Voit ottaa yhteyttä oppilaitospappiin ihmissuhdepulmissa, stressissä, ahdistuksessa, erilaisissa elämän kriiseissä ja surussa sekä elämänkatsomukseen liittyvissä pohdinnoissa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja kuuluvat papin vaitiolovelvollisuuden piiriin.

Oppilaitospappi kuuluu osana ammattikorkeakoulun opiskelijahyvinvoinnista huolehtivien muiden ammattilaisten, opojen, opettajatutoreiden, opintopsykologin ja terveydenhuollon joukkoa. Oppilaitospappi on Jyväskylän evankelis-luterilaisen kirkon työntekijä, johon voit ottaa yhteyttä riippumatta siitä, oletko jonkin muun uskonnollisen ryhmän jäsen tai kuulutko mihinkään uskonnolliseen ryhmään. Oppilaitospapin ammattitaitoa on kohdata sinut juuri sellaisena kuin olet.


Vastaanotto

Oppilaitospapin työhuone on Pääkampuksella, Rajakatu 35, huoneessa DP47. Päivystys ilman varattua aikaa on tiistaisin Pääkampuksella klo 12.00-14.00.

Parhaiten yhteyttä saa sähköpostilla: johanna.tikkanen(at)jamk.fi tai puhelimitse 050 521 5418.

Oppilaitospapin vastaanottotiedot löydät Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen).

Lisää aiheesta

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalveluiden opintosihteerit neuvovat sinua mm. seuraavissa asioissa:

 • opintojaksolle ilmoittautuminen
 • opiskeluoikeus
 • opintotuki
 • opintojen yleinen sujuvuus
 • valmistuminen
 • opiskelutodistus, opintosuoritusote, ateriatukikortti, VR:n ja Matkahuollon opiskelijatodistus

Lue lisää

Opiskelu-terveydenhuolto

Terveydenhoitaja/Lääkäri

 • Terveydentilaan liittyvät asiat
 • Uni- ja keskittymisongelmat
 • Mielenterveysongelmat
 • Itsetuhoiset ajatukset
 • Päihteet ja peliriippuvuus

Lue lisää

Ohjaus päihdeasioissa

Jokainen opiskelija on vastuussa omasta hyvinvoinnistaan. On kuitenkin tilanteita, jolloin opiskelija itse ei tunnista tilannettaan tai jaksamisessaan tapahtunutta muutosta. Tällöin korkeakouluyhteisön jäsenellä on velvollisuus ottaa huoli puheeksi, varhaisen välittämisen periaatetta soveltaen. Yhteisen toiminnan tavoitteena on, että huoli häviää. Huoli jatkuu, mikäli opiskelija edelleen oireilee tai aiheuttaa huolta ympäristössä.

Päihteiden kohtuukäyttö tai päihteettömyys on osa elämänhallintaa, ammatillista kasvua ja valmentautumista työelämään. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa jokaisella kampuksella toimii koulutuksen saanut päihdeyhdyshenkilö.

Alla toimintaohjeet päihdeongelmiin puuttumisessa:

A) Toimintaohje, kun itse havaitset olevasi avun tarpeessa päihde- tai peliongelman vuoksi:

 1. Ota yhteyttä keneen tahansa luotettavaksi kokemaasi henkilöön tai kampuksen päihdeyhdyshenkilöön ja kerro ongelmastasi. Selvitä opintojesi tilanne ja kuinka niiden kanssa etenet.
 2. Selvitä yhteistyössä sinua parhaiten tukeva hoito ja sitoudu siihen. Hoitotahoja voivat olla esimerkiksi päihdehoitaja tai SOVATEK-säätiön päihdepalvelukeskus.

B) Toimintaohje, kun huoli opiskelijan päihteidenkäytöstä herää:

 1. Huolen havaitsijana ota yhteys kampuksen päihdeyhdyshenkilöön. Sopikaa yhteinen tapaaminen opiskelijan kanssa ja ottakaa huoli puheeksi luottamuksellisesti opiskelijan yksityisyyttä kunnioittaen. Älä syyllistä, mutta kerro avoimesti, mitkä havaintosi vahvistavat kokemaasi huolta.
 2. Konsultoi tarvittaessa esimerkiksi opettaja-tutoria, opinto-ohjaajaa, opintopsykologia tai terveydenhuoltoa.
 3. Mikäli huoli on tuntuvaa, sovitaan päihdeyhdyshenkilön johdolla opiskelijan kanssa hoitoon ohjautumisesta terveydenhuoltoon.
 4. Sovitaan päihdeyhdyshenkilön johdolla tilanteen seurannasta ja mahdollisista verkostopalavereista, joissa voi olla mukana opiskelijan lisäksi terveydenhuollon ja JAMKin ohjaushenkilöstön edustajia.

C) Toimintaohje, kun opiskelija on päihtyneenä kampuksella:

 1. Varmista, että opiskelija ei ole vaaraksi itselleen eikä muille.
 2. a) Pieni huoli: ota asia puheeksi päihtyneen kanssa mieluiten yhdessä jonkun toisen kanssa.
  b) Tuntuva / suuri huoli: ota suoraan yhteyttä vahtimestareihin tai 112.
 3. Ohjaa opiskelija turvallisesti kotiin.
 4. Ota yhteyttä kampuksen päihdeyhdyshenkilöön, jonka tehtävänä on huolehtia puheeksiottotilanteen ja hoitoonohjauksen järjestämisestä.
 5. Toimita tilanteesta syntyneet dokumentit päihdeyhdyshenkilölle, joka vastaa tilanteesta syntyneiden asiakirjojen sähköisestä arkistoinnista.
 6. Kurinpitomenettelyn käynnistäminen tarvittaessa (Tutkintosääntö § 40).

Erilaiset toimintamallit on kuvattu tarkemmin varhaisen välittämisen toimintamallissa (pdf).

Opinto-ohjaajat

Hyvinvointiyksikkö

Sosiaali- ja terveysalan sekä musiikkipedagogiikan opiskelijat

Dynamon kampus, Piippukatu 2, huone D137 (Kirjaston yhteydessä)
Voit varata ajan sähköisesti osoitteessa: https://urly.fi/1cir

Kuhanen Vesa

Kuhanen Vesa

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405263604
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Opinto-ohjaajana kohtaan sinun tuen tarpeet yksilöllisesti, tarvelähtöisesti ja sinun kokonaistilannetta kunnioittaen ammatillisesti. Reagoin suuremmitta viiveittä yhteydenottopyyntöihin. Kasvokkaisten tapaamisten rinnalla hyödynnän sujuvasti erilaisia sähköisiä yhteydenotto- ja keskustelukanavia. Olen sinua varten opintojen sujuvuuden ja opiskeluhyvinvoinnin asioissa. Varaa sähköisesti aika minulta: https://urly.fi/1cir Yksikön yrittäjyyskoordinaattorina kannustan, ideoin ja rikastan yhdessä sinun kanssasi oraalla olevaa halua kehittää yrittäjyysvalmiuksia tai hänen liikeideaa tai olemassa olevaa yritystoimintaan osana amk/yamk-tutkintoasi. Hyödynnän kummassakin toimessani osaavaa ja monialaista yhteistyöverkostoa ja pyrin löytämään parhaan mahdollisen tuen sinulle.
Tutkinnot:
KM, opinto-ohjaaja

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat, Sosiaali- ja terveysala

Dynamon kampus, Piippukatu 2, huone D513

Lundahl Raija

Lundahl Raija

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408337316
Näytä lisää

Liiketoimintayksikkö

Liiketalouden, Maratan, tietojenkäsittelyn ja tiimiakatemian opiskelijat

Pääkampus, Rajakatu 35, huone D126

Ohjauksen pop-up tiistaisin klo 10-11.45 Rajakadulla D-loungessa. Voit varata ajan sähköisesti osoitteessa: http://tinyurl.com/opoheliriikka

Immonen Heli-Riikka

Immonen Heli-Riikka

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
LIKE Hallinto, Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358405853272
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Ohjaan restonomi- ja tradenomiopiskelijoita (AMK & YAMK) erilaisissa haasteellisissa tilanteissa: opintojen jumitilanteet, elämäntilanne, oppimisen vaikeudet, hyvinvointiin liittyvät asiat, harkinnanvaraisella lisäajalla opiskelu... Varaa aika sähköisellä ajanvarausjärjestelmällä http://tinyurl.com/opoheliriikka. Ilman ajanvarausta olen tavattavissa ohjauksen pop-upissa, D-opiskelijaloungessa opiskelijaravintolan välittömässä läheisyydessä tiistaisin klö 10-11.30. Älä jää ongelmiesi kanssa yksin.
Toimialakokemus:
koulutus, tutkimus

International Business opiskelijat

Pääkampus, Rajakatu 35

Tiinan sijaisena Piia Hynynen 31.5.2020 saakka.
Voit varata ohjausajan: https://tinyurl.com/piiaolgacal 

Hynynen Piia

Hynynen Piia

Koulutussihteeri, Education Secretary
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358405591802
Näytä lisää
Siitonen Tiina

Siitonen Tiina

Lehtori, Senior Lecturer
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358405494033
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Muutoksen ja uuden toiminnan muotoilun sparraajana autan organisaatiotasi ajattelemaan ja toimimaan toisin!

Teknologiayksikkö

Teollisuustekniikan (energiatekniikka, konetekniikka, rakennustekniikka ja sähkö- ja automaatiotekniikka) ja logistiikan opiskelijat

Pääkampus, Rajakatu 35, huone E205

Hiitelä Erja

Hiitelä Erja

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407597167
Näytä lisää

ICT-alan opiskelijat

Dynamon kampus, Piippukatu 2, huone D542

Lappalainen-Kajan Tarja

Lappalainen-Kajan Tarja

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358408618204

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat

Innova 1, Piippukatu 11

Jouhiaho Katariina

Jouhiaho Katariina

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407525358
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Saat minulta hakuvaiheen ohjausta (esim. hakukelpoisuuden osalta) ammatilliseen opettajan- , erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukseen.