jamk.fi

Opintojen ohjaus ja tuki

Opintojen ohjaaja - tuki ja ohjaus haasteellisissa tilanteissa

Jokaisessa Jamkin yksikössä toimii opintojen ohjaaja, jonka kanssa voit luottamuksellisesti keskustella mieltäsi askarruttavista, opiskeluun liittyvystä asioista. Jos sinulla on haasteita esimerkiksi ajanhallinnan, perhetilanteesi tai terveydentilaan liittyen, olet ollut pitkään sivussa opinnoista, mielessä pyörii ajatus opintojen keskeyttämisestä tai sinulla on huoli opintojen valmiiksi saamisesta, sinun kannattaa ottaa yhteyttä opintojen ohjaajaan.

Jos tarvitset yksilöllistä tukea opinnoissasi, liittyen esimerkiksi oppimisen haasteisiin, vammaan, sairauteen, jännittämiseen tai kulttuuritaustaan, opintojen ohjaaja auttaa sinua kartoittamaan erilaisia saatavilla olevia tuen muotoja ja ohjaa sinua tuen hakemisessa.

Opintojen ohjaajasi yhteystiedot löydät alta tai henkilöhausta.

Opintopsykologi

Opintopsykologi ohjaa ja tukee sinua JAMKin tutkinto-opiskelijana oppimiseen, motivaatioon ja jaksamiseen liittyvissä haasteissa.

Yhteydenoton syinä voivat olla esimerkiksi opiskeluihin liittyvä stressi, jännittäminen, ahdistuneisuus, masentuneisuus tai kokonaisuudessaan kuormittava elämäntilanne, jotka vaikuttavat opintoihin. Luottamuksellisten keskustelujen tavoitteena on tarjota tukea ja auttaa löytämään ratkaisuja vaikealta tuntuviin asioihin ja tilanteisiin. Tapaamiskertoja on tarpeen mukaan yhdestä viiteen. Palvelu on maksuton.

Opintopsykologi on laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, jolla on osaamista mm. oppimiseen ja motivaatioon sekä mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on osa JAMKissa tarjottavaa ohjausta. Lisäksi opintopsykologi toimii tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin opiskeluterveydenhuollon kanssa ja ohjaa opiskelijan tarvittaessa muiden terveydenhuollon palvelujen käyttöön. Tavoitteena on tarjota tukiverkosto, josta opiskelijat löytävät omaa opiskeluaan tukevat palvelut.

Vastaanotto

Vastaanotto sijaitsee Musiikkikampuksella (Pitkäkatu 18-22) tilassa 121.

Keskusteluajan voit varata ensisijaisesti sähköpostitse: opintopsykologi(at)jamk.fi tai puhelimitse torstaisin klo 9-10, puh. 040 521 9415.

Päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta on maanantaisin Musiikkikampuksella klo 10-12.

Opintopsykologin työparina toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, joka tarjoaa JAMKin tutkinto-opiskelijoille ohjausta opiskeluhyvinvointiin liittyen. Yhteydenoton syinä voivat olla esimerkiksi kuormittava elämäntilanne tai jaksamisen haasteet, jotka heijastuvat opintoihin. Ajanvarauksen voit tehdä sähköpostitse: opintopsykologi@jamk.fi tai puhelimitse 040 653 5670. Sairaanhoitajan soittoaika on perjantaisin klo 12-13.

Varmista ajankohtaiset opintopsykologin vastaanottotiedot Elmo-opiskelijaintrasta (käyttäjätunnuksellinen).

Oppilaitospappi

Oppilaitospappi on tukemassa sinua opiskelun ja arjen erilaisissa haasteissa ja paineissa. Oppilaitospappiin otetaan yleensä yhteyttä ihmissuhdepulmissa, stressissä, ahdistuksessa, erilaisissa elämän kriiseissä ja surussa sekä elämänkatsomukseen liittyvissä pohdinnoissa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja kuuluvat papin vaitiolovelvollisuuden piiriin.

Oppilaitospappi kuuluu osana ammattikorkeakoulun opiskelijahyvinvoinnista huolehtivien muiden ammattilaisten, opojen, opettajatutoreiden, opintopsykologin ja terveydenhuollon joukkoa. Oppilaitospappi on Jyväskylän evankelis-luterilaisen kirkon pappi, jonka työpanos on kokonaan annettu oppilaitoksen käyttöön. Opiskelija voi kuitenkin olla eri uskonnollisen ryhmän jäsen tai olla kuulumatta mihinkään uskonnolliseen ryhmään ja ottaa silti yhteyttä oppilaitospappiin. Oppilaitospapin ammattitaitoa on kohdata opiskelija juuri sellaisena kuin tämä on.


Vastaanotto

Oppilaitospapin työhuone on Pääkampuksella, Rajakatu 35, huoneessa DP47. Päivystys ilman varattua aikaa on tiistaisin Pääkampuksella klo 12.00-14.00.

Parhaiten yhteyttä saa sähköpostilla: johanna.tikkanen(at)jamk.fi tai puhelimitse 050 521 5418.

Oppilaitospapin vastaanottotiedot löydät Elmo-opiskelijaintrasta (käyttäjätunnuksellinen).

Lisää aiheesta

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalveluiden opintosihteerit neuvovat sinua mm. seuraavissa asioissa:

 • opintojaksolle ilmoittautuminen
 • opiskeluoikeus
 • opintotuki
 • opintojen yleinen sujuvuus
 • valmistuminen
 • opiskelutodistus, opintosuoritusote, ateriatukikortti, VR:n ja Matkahuollon opiskelijatodistus

Lue lisää

Opiskelu-terveydenhuolto

Terveydenhoitaja/Lääkäri

 • Terveydentilaan liittyvät asiat
 • Uni- ja keskittymisongelmat
 • Mielenterveysongelmat
 • Itsetuhoiset ajatukset
 • Päihteet ja peliriippuvuus

Lue lisää

Ohjaus päihdeasioissa

Päihteiden käyttöä ei sallita Jyväskylän ammattikorkeakoulun alueella eikä päihteiden vaikutuksen alaisena saa olla oppimistilanteissa. Päihteettömyys on osa elämänhallintaa, ammatillista kasvua ja valmentautumista työelämään.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on laadittu ohjeet, miten toimitaan tilanteissa, joissa opiskelija on päihtynyt korkeakoulun alueella tai oppimistilanteessa tai mikäli epäillään, että opiskelijan päihteiden käytöstä on muodostunut tai muodostumassa ongelma.

Päihdeongelmaan puututaan välittömästi ja vastuu siitä kuuluu kaikille korkeakouluyhteisön jäsenille. Puuttumalla varhain päihteiden käyttöön, luodaan kaikille turvallinen opiskeluympäristö, voidaan ehkäistä terveydellisiä haittoja ja syrjäytymistä, edistää opiskelujen sujuvuutta, välttää opintojen keskeyttämistä tai pitkittymistä. Puuttuminen on välittämistä, ei moralisointia tai tuomitsemista. Asiasta keskustellaan luottamuksellisesti, opiskelijan yksityisyyttä loukkaamatta.

Jos on perusteltu epäily, JAMK voi velvoittaa opiskelijan menemään huumausainetestiin (Ammattikorkeakoululaki 352/2003, 25 d §).

Päihdeongelmien käsittely

Tutustu myös Elmo-opiskelijaintrasta (käyttäjätunnuksellinen) löytyviin JAMKin järjestyssääntöihin.

Opintojen ohjaajat

Hyvinvointiyksikkö

Kuhanen Vesa

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405263604
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Opinto-ohjaajana Kohtaan opiskelijan tuen tarpeet yksilöllisesti, tarvelähtökisesti ja opiskelijan tilannetta kunnioittaen ammatillisesti. Reagoin suuremmitta viiveittä yhteydenottopyyntöihin. Kasvokkaisten tapaamisten rinnalla hyödynnän sujuvasti erilaisia sähköisiä yhteydenottokanavia. Yksikön yrittäjyyskoordinaattorina kannustan, ideoin ja rikastan yhdessä opiskelijan kanssa oraalla olevaa halua kehittää yrittäjyysvalmiuksia tai hänen liikeideaa tai yritystoimintaan osana tutkintoa. Hyödynnän kummassakin toimessani osaavaa ja monialaista yhteistyöverkostoa ja pyrin löytämään parhaan mahdolisen tuen opiskelijalle.
Tutkinnot:
KM, opinto-ohjaaja

Lundahl Raija

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408337316
Näytä lisää

Liiketoimintayksikkö

Immonen Heli-Riikka

Opintojen ohjaaja, Study Counsellor
LIKE Hallinto, Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358405853272
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Ohjaan restonomi- ja tradenomiopiskelijoita erilaisissa haasteellisissa tilanteissa: opintojen jumitilanteet, elämäntilanne, oppimisen vaikeudet, hyvinvointiin liittyvät asiat, harkinnanvaraisella lisäajalla opiskelu... Varaa aika Outlook-kalenteristani tai sähköpostilla. Ohjauskeskustelut käydään huoneessani D126 tai Skype -yhteydellä. Ilman ajanvarausta olen tavattavissa ohjauksen pop-upissa, opiskelijaloungessa opiskelijaravintolan välittömässä läheisyydessä tiistaisin klö 10-11.30. Älä jää ongelmiesi kanssa yksin.
Toimialakokemus:
koulutus, tutkimus

Siitonen Tiina

Lehtori, Senior Lecturer
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358405494033
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Muutoksen ja uuden toiminnan muotoilun sparraajana autan organisaatiotasi ajattelemaan ja toimimaan toisin!

Teknologiayksikkö

Hiitelä Erja

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407597167
Näytä lisää

Lappalainen-Kajan Tarja

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358408618204

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Jouhiaho Katariina

Opintojen ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358407525358
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Saat minulta hakuvaiheen ohjausta (esim. hakukelpoisuuden osalta) ammatilliseen opettajan- , erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukseen.