jamk.fi

Opiskelu-osio tarjoaa sinulle tietoa opiskeluun liittyvistä käytänteistä JAMKissa, muun muassa miten toimit opinnäytetyötä tehdessäsi, miten suunnittelet opintojasi tai miten saat ohjausta opintoihisi.

Opiskelu

Opinnäytetyö - ohjeet YAMK-opiskelijalle

Käynnistät opinnäytetyön tekemisen opintojesi alkuvaiheessa valitsemalla työllesi aiheen. Sinun tulee tehdä työstäsi raportti JAMKin raportointiohjeen mukaisesti. Opinnäytetyön valmistuttua arkistoit ja julkaiset sen. Lopuksi kirjoitat vielä kypsyysnäytteen.

Lomakkeet

Sivulta löydät opinto-oikeutta, opintotukea, arviointia, hyväksilukemista, kesäopintoja, opinnäytetyötä ja valmistumista sekä opintojen järjestelyjä koskevia lomakkeita.

Opintojen suunnittelu

Opintojen suunnittelu alkaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinnalla. Siinä yhteydessä voit myös hyväksilukea aiempaa osaamistasi YAMK-opintoihin.

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma eli HOPS

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma eli HOPS on jokaisen opiskelijan henkilökohtainen opinto- ja oppimissuunnitelma, jossa opiskelija asettaa omat oppimistavoitteensa, opintojensa suorittamistavat sekä aikataulut suhteutettuna ylemmän AMK-tutkinnon osaamistavoitteisiin.

Opintojen hyväksilukeminen

Hyväksilukeminen tarkoittaa esimerkiksi muissa opinnoissa, harjoitteluissa, työkokemuksissa tai harrastuksissa hankitun, opintojen osaamistavoitteita vastaavan osaamisen tunnistamista ja hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa.

Ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus

Sinun tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi lukukausittain. Jos opiskeluoikeusaikasi päättyy, voit hakea harkinnanvaraista lisäaikaa opintojesi läpiviemiseksi.

Tutkintosääntö, pedagogiset ja eettiset periaatteet

Tarkista tutkintosäännöstä, miten JAMKissa menetellään esimerkiksi opiskeluoikeusasioissa, opintojen suorittamisessa ja hyväksiluvussa. Katso myös, miten voit hakea muutosta ammattikorkeakoulun päätökseen. Pedagogiset ja eettiset periaatteet ohjaavat myös opintojesi laatua.

ECTS ja opiskelijan työmäärä

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) on eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä. ECTS:n lähtökohtana on määritellä opiskelijan työmäärä, joka tarvitaan tutkinnon osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojen ohjaus ja tuki

Jokaisessa JAMKin yksikössä toimii opinto-ohjaaja, jonka kanssa voit luottamuksellisesti keskustella mieltäsi askarruttavista, opiskeluun liittyvistä asioista. Katso tarkemmin ohjauksen sivulta.

Opiskelu ja arviointi

Opintojen alussa opiskelija tekee osaamiskartoituksen, jonka avulla arvioidaan osaamisen kehittämistarpeita. Osaamisen arviointi perustuu osaamisiin, osaamisalueiden ja opintojaksojen tavoitekuvauksiin ja niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin.

Valmistuminen ja mitä sen jälkeen

Kun olet tehnyt tutkintosi vaatimat opinnot valmiiksi, hae tutkintotodistusta. Katso, mitä lisäopiskelumahdollisuuksia sinulla on valmistumisesi jälkeen.

Yrittäjyys

JAMKin tarjoamia yrittäjyysopintoja on mahdollista valita vapaasti valittaviin opintoihin.

Kansainvälistyminen opiskelussa

Kansainvälisyys on nykypäivää tulevasta ammatista ja toimenkuvasta riippumatta. Siksi JAMK tarjoaa opiskelijoilleen monia vaihtoehtoja kehittää kansainvälistä osaamistaan opintojen aikana. Lue lisää kansainvälistymisen mahdollisuuksista opintojen aikana täältä!

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

YAMK-opinnäytetyöt kytkeytyvät tyypillisesti alueelliseen, kansainväliseen tai JAMKin tutkimus- , kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Käytännöllistä tietoa ulkomaisille opiskelijoille (englanniksi)

Ulkomainen tutkinto-opiskelija, joka saapuu Suomeen ja Jyväskylän ammattikorkeakouluun EU:n ulkopuolelta, tarvitsee oleskeluluvan ja yksityisen sairausvakuutuksen. Oleskelua varten opiskelijalla on oltava käytössänsä 560 euroa kuukautta kohden koko opiskelun voimassaolon ajan eli 6 720 euroa vuotta kohden. Opiskelijalta peritään myös lukuvuosimaksu.