jamk.fi

Taloudellinen tuki opintoihin

Opiskelijat rahoittavat opintonsa pääosin valtion opintotuella (opintoraha, asumislisä, opintolaina). Aikuisopiskelijoilla voi olla myös muita rahoitusmuotoja esim. koulutusrahaston kautta. Työtön työnhakija voi tietyin edellytyksin opiskella työttömyysetuudella.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevalla opiskelijalla on oikeus Kelan ateriatukeen.

Opintojen rahoitusasioissa saa neuvoja opiskelijapalveluista ja opintotukineuvojalta.

Valtion opintotuki aikuisille

Mikäli opiskelet ylempään amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa tai muissa aikuiskoulutuksissa, sinun on mahdollista hakea opintoihisi opintotukea. Sinun tulee täyttää opintotuen saamisen yleiset ehdot ja suorittaa keskimäärin 5 opintopistettä/kuukausi ja lisäksi vähintään 20 op/lukuvuosi. Toimita opintotukihakemus suoraan Kelalle käyttäen sähköistä asiointipalvelua.

Lue lisää Kelan sivuilta

Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki

Jos olet ollut jo työelämässä, saattaa sinulla olla mahdollisuus tietyin edellytyksin hakea tukea opiskeluun Koulutusrahastolta. Katso edellytykset aikuiskoulutustukeen. Aikuiskoulutustukea saava ei voi saada samanaikaisesti valtion opintotukea, mutta opintolainan lainantakauksen voi saada. Lisätietoja: Koulutusrahaston www-sivut.

Ateriatuki

Ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijana saat alennusta opiskelijaruokalan aterioiden hinnoista esittämällä opiskelijakortin tai Kelan ateriatukikortin. Saat opiskelijahintaisen aterian myös muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijaravintoloissa. Tukeen oikeuttavan Kelan ateriatukikortin saat opiskelijapalveluista.

Katso lisätietoja.

Kesäopintotuki

Voit saada opintoihisi kesäopintotukea, mikäli opintojesi laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä/kuukausi.

Erillistä selvitystä kesäopinnoista ei enää vaadita, mutta opintojen riittävä edistyminen tarkistetaan syksyllä Kelan vuosittaisessa edistymisen seurannassa. Tällöin tarkistetaan edellisen lukuvuoden aikana käytetyt opintotukikuukaudet (kesätukikuukaudet mukaan luettuna) sekä kyseisenä aikana suoritetut opintopisteet. Edistyminen on riittävää, kun opintopisteitä kertyy vähintään 5 op/tukikuukausi ja lisäksi vähintään 20 op/lukuvuosi.

Katso lisätiedot ja hakuohjeet Kelan sivuilta ja kesäopintoinfosta (Elmo-opiskelijaintra, vaatii kirjautumisen).

Opintotuki ulkomaan opintoihin

Opintotukea voidaan myöntää myös opintoihin ulkomailla, jos ne sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Hae ulkomaan opintotukea hyvissä ajoin ennen ulkomaille lähtöä Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemukseen tarvitaan:

Muista käydä keskustelut hyvissä ajoin kv-toimiston ja/tai kv-koordinaattorisi kanssa ja huolehdi merkintä Asioon jo suunnitteluvaiheessa, koska sitä kautta tieto tarvittaessa tarkistetaan Kelaa varten.

Jos ulkomaan jakso ajoittuu vain kesäaikaan, riittää opintojen laajuudeksi joko 5 op/tukikuukausi tai 18 pv opintoja/kk. Tässäkin edellytys on, että kokonaisedistyminen koko lukuvuonna on ollut riittävä.

Lue lisää | JAMKin lomakkeet

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Yli 25-vuotiaat voivat opiskella työttömyysturvalla omaehtoisessa koulutuksessa. Vastuu opintojen etenemisestä ja opintojen etenemisen raportoinnista TE-toimistolle on opiskelijalla.

Lisätietoja:
Työttömyysetuuksista TE-toimiston koulutusneuvonta
Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu, omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna.

Kysy meiltä opintotuesta

Räsänen Katja

Räsänen Katja

Koordinaattori, Coordinator
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358408488605
Kotamäki Saija

Kotamäki Saija

Opintosihteeri, Student Services Secretary
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405879946

Lisätietoja opintotuesta

Opintotuki ja hakemusten käsittely: Kelan www-sivut tai

  • suomenkielinen neuvonta 020 692 209
  • information på svenska 020 692 229