jamk.fi

Hyvinvointi ja jaksaminen

Hyvinvointi ja jaksaminen

Opiskelijan on tärkeää pitää huolta omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan opiskelun aikana. Esimerkiksi sosiaaliset suhteet ja liikunta pitävät mielen virkeänä ja antavat voimaa. Hyväkuntoinen ihminen kestää paineita paremmin. Riittävällä levolla ja monipuolisella ravinnolla on yhteyttä muistin toimintaan, mikä heijastuu suoraan myös opiskeluun. Kokonaisvaltainen hyvinvointi näkyy siinä, miten opinnoissasi tai elämässä yleisesti jaksat.

Opiskeluissa on aikoja, jolloin työmäärä on suuri ja paineet kasautuvat ja on luonnollista, että jaksamisen tasoissa tapahtuu vaihtelua. Jos jaksamisen ongelmat tuntuvat liian raskailta, pahanolontunteen kanssa ei pidä jäädä yksin. Ammattikorkeakoulumme sisällä voit ottaa yhteyttä esimerkiksi oman alasi tutoreihin, mentoreihin, opettajatutoreihin, opinto-ohjaajiin, JAMKin opintopsykologiin tai oppilaitospappiin. Lisäksi opiskelijaterveydenhuolto vastaa mielenterveyteen liittyvien pulmien hoidosta.

Apua saat myös Opiskelijoiden tukikeskus Nyyti ry:ltä, joka edistää ja tukee opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä ja elämänhallintaa. Mikään aihe ei ole liian pieni tai suuri yhteydenotolle.

Opiskeluhyvinvointiryhmä (HyPe-team)

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia tukevaa toimintaa suunnittelee, toteuttaa ja arvioi opiskeluhyvinvointiryhmä. Opiskeluhyvinvointiryhmä muodostuu JAMKOn, JAMKin ohjauksen ja opiskeluterveydenhuollon avaintoimijoista. Opiskeluhyvinvoinnin toimintasuunnitelma (pdf) tarkistetaan vuosittain toiminnan kohdentamiseksi ajankohtaisen tarpeen mukaan.

Lukuvuonna 2018-2019 opiskeluhyvinvointityön tavoitteena on JAMKin opiskelijoiden varhaisen välittämisen mallin ja Ollaan ihmisiksi – epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen ennaltaehkäisysuunnitelman rakentaminen. Lukuvuoden aikana toteutetaan yhteistyössä JAMKOn kanssa Dare to care – Pidetään huolta –kampanja ja ollaan mukana Liikkuva kampus –hankkeessa.

Opintopsykologi

JAMKissa toimii kaksi opintopsykologia. Opintopsykologit ohjaavat ja tukevat sinua JAMKin tutkinto-opiskelijana oppimiseen, motivaatioon ja jaksamiseen liittyvissä haasteissa.

Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi seuraavissa opiskeluihin liittyvissä asioissa: stressi, jännittäminen, ahdistuneisuus, masentuneisuus tai kokonaisuudessaan kuormittava elämäntilanne, mitkä vaikuttavat opintoihin. Luottamuksellisten keskustelujen tavoitteena on tarjota tukea ja auttaa löytämään ratkaisuja vaikealta tuntuviin asioihin ja tilanteisiin. Tapaamiskertoja on tarpeen mukaan yhdestä viiteen. Palvelu on maksuton.

Opintopsykologit ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on osaamista mm. oppimiseen ja motivaatioon sekä mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on osa JAMKissa tarjottavaa ohjausta. Lisäksi opintopsykologit toimivat tiiviissä yhteistyössä opinto-ohjaajien sekä Jyväskylän kaupungin opiskeluterveydenhuollon kanssa ja ohjaavat opiskelijan tarvittaessa muiden terveydenhuollon palvelujen käyttöön. Tavoitteena on tarjota tukiverkosto, josta opiskelijat löytävät omaa opiskeluaan tukevat palvelut.

Vastaanotot

Keskusteluajan voit varata kummalle psykologille tahansa. Ota yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse, jossa kuvaat lyhyesti tilannettasi: opintopsykologi(at)jamk.fi.

Vastaanotto Pääkampuksella (Rajakatu 35) tilassa D125 ja D126

 • Päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta on maanantaisin klo 10-12 ja perjantaisin klo 10-12.
 • Voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tiistaisin klo 10-11, puh. 040 162 8525 tai torstaisin klo 9-10, puh. 040 521 9415.

Varmista ajankohtaiset opintopsykologin vastaanottotiedot Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen).

Opintopsykologipalvelut ovat tarjolla myös etäyhteyden kautta (Skype-palaveri). Varaathan ensin ajan opintopsykologille.

Oppilaitospappi

Oppilaitospappi tukee sinua opiskelun ja arjen erilaisissa haasteissa ja paineissa. Voit ottaa yhteyttä oppilaitospappiin ihmissuhdepulmissa, stressissä, ahdistuksessa, erilaisissa elämän kriiseissä ja surussa sekä elämänkatsomukseen liittyvissä pohdinnoissa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja kuuluvat papin vaitiolovelvollisuuden piiriin.

Oppilaitospappi kuuluu osana ammattikorkeakoulun opiskelijahyvinvoinnista huolehtivien muiden ammattilaisten, opojen, opettajatutoreiden, opintopsykologin ja terveydenhuollon joukkoa. Oppilaitospappi on Jyväskylän evankelis-luterilaisen kirkon työntekijä, johon voit ottaa yhteyttä riippumatta siitä, oletko jonkin muun uskonnollisen ryhmän jäsen tai kuulutko mihinkään uskonnolliseen ryhmään. Oppilaitospapin ammattitaitoa on kohdata sinut juuri sellaisena kuin olet.


Vastaanotto

Oppilaitospapin työhuone on Pääkampuksella, Rajakatu 35, huoneessa DP47. Päivystys ilman varattua aikaa on tiistaisin Pääkampuksella klo 12.00-14.00.

Parhaiten yhteyttä saa sähköpostilla: johanna.tikkanen(at)jamk.fi tai puhelimitse 050 521 5418.

Oppilaitospapin vastaanottotiedot löydät Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii kirjautumisen).

Lisää aiheesta

Ohjaus päihdeasioissa

Jokainen opiskelija on vastuussa omasta hyvinvoinnistaan. On kuitenkin tilanteita, jolloin opiskelija itse ei tunnista tilannettaan tai jaksamisessaan tapahtunutta muutosta. Tällöin korkeakouluyhteisön jäsenellä on velvollisuus ottaa huoli puheeksi, varhaisen välittämisen periaatetta soveltaen. Yhteisen toiminnan tavoitteena on, että huoli häviää. Huoli jatkuu, mikäli opiskelija edelleen oireilee tai aiheuttaa huolta ympäristössä.

Päihteiden kohtuukäyttö tai päihteettömyys on osa elämänhallintaa, ammatillista kasvua ja valmentautumista työelämään. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa jokaisella kampuksella toimii koulutuksen saanut päihdeyhdyshenkilö.

Alla toimintaohjeet päihdeongelmiin puuttumisessa:

A) Toimintaohje, kun itse havaitset olevasi avun tarpeessa päihde- tai peliongelman vuoksi:

 1. Ota yhteyttä keneen tahansa luotettavaksi kokemaasi henkilöön tai kampuksen päihdeyhdyshenkilöön ja kerro ongelmastasi. Selvitä opintojesi tilanne ja kuinka niiden kanssa etenet.
 2. Selvitä yhteistyössä sinua parhaiten tukeva hoito ja sitoudu siihen. Hoitotahoja voivat olla esimerkiksi päihdehoitaja tai SOVATEK-säätiön päihdepalvelukeskus.

B) Toimintaohje, kun huoli opiskelijan päihteidenkäytöstä herää:

 1. Huolen havaitsijana ota yhteys kampuksen päihdeyhdyshenkilöön. Sopikaa yhteinen tapaaminen opiskelijan kanssa ja ottakaa huoli puheeksi luottamuksellisesti opiskelijan yksityisyyttä kunnioittaen. Älä syyllistä, mutta kerro avoimesti, mitkä havaintosi vahvistavat kokemaasi huolta.
 2. Konsultoi tarvittaessa esimerkiksi opettaja-tutoria, opinto-ohjaajaa, opintopsykologia tai terveydenhuoltoa.
 3. Mikäli huoli on tuntuvaa, sovitaan päihdeyhdyshenkilön johdolla opiskelijan kanssa hoitoon ohjautumisesta terveydenhuoltoon.
 4. Sovitaan päihdeyhdyshenkilön johdolla tilanteen seurannasta ja mahdollisista verkostopalavereista, joissa voi olla mukana opiskelijan lisäksi terveydenhuollon ja JAMKin ohjaushenkilöstön edustajia.

C) Toimintaohje, kun opiskelija on päihtyneenä kampuksella:

 1. Varmista, että opiskelija ei ole vaaraksi itselleen eikä muille.
 2. a) Pieni huoli: ota asia puheeksi päihtyneen kanssa mieluiten yhdessä jonkun toisen kanssa.
  b) Tuntuva / suuri huoli: ota suoraan yhteyttä vahtimestareihin tai 112.
 3. Ohjaa opiskelija turvallisesti kotiin.
 4. Ota yhteyttä kampuksen päihdeyhdyshenkilöön, jonka tehtävänä on huolehtia puheeksiottotilanteen ja hoitoonohjauksen järjestämisestä.
 5. Toimita tilanteesta syntyneet dokumentit päihdeyhdyshenkilölle, joka vastaa tilanteesta syntyneiden asiakirjojen sähköisestä arkistoinnista.
 6. Kurinpitomenettelyn käynnistäminen tarvittaessa (Tutkintosääntö § 40).

Erilaiset toimintamallit on kuvattu tarkemmin varhaisen välittämisen toimintamallissa (pdf).