jamk.fi

Hyvinvointi ja jaksaminen

Hyvinvointi ja jaksaminen

Opiskelijan hyvinvointi muodostuu kolmesta osa-alueesta: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Hyvinvoinnin osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa ja muodostavat kuvan opiskelijan kokonaishyvinvoinnista. Fyysisen hyvinvoinnin tekijöitä ovat riittävä lepo, monipuolinen ravinto ja säännöllinen liikunta. Psyykkisessä hyvinvoinnissa on kysymys esimerkiksi mielenterveyden tasapainosta ja ihmisen kyvystä luottaa ja arvostaa itseään. Sosiaalinen hyvinvointi pitää sisällään mm. opiskelijan sosiaalisen verkoston, yksilön sosiaaliset taidot ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin.

Muutokset kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa saattavat ilmetä esimerkiksi muisti-, keskittymis- ja univaikeuksina. Voimavarojen uupuessa voi olla vaikeaa solmia ja pitää yllä ihmissuhteita. Hyvinvoinnin heikkenemisestä viestivät myös esimerkiksi alakuloisuuden ja ahdistuksen tunteet. On luonnollista, että jaksamisen tasoissa tapahtuu vaihtelua koko opiskeluiden ajan. Opiskeluissa on aikoja, jolloin työmäärä on suuri ja paineet kasautuvat.

Sinun on tärkeää pitää huolta omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistasi opiskelun aikana. Esimerkiksi sosiaaliset suhteet ja liikunta pitävät mielen virkeänä ja antavat voimaa. Riittävällä levolla ja monipuolisella ravinnolla on yhteyttä muistin toimintaan, mikä heijastuu suoraan myös opiskeluun. Kokonaisvaltainen hyvinvointi näkyy siinä, miten opinnoissasi tai elämässä yleisesti jaksat.

Jos jaksamisen ongelmat tuntuvat raskailta, ahdistuksen ja pahanolontunteen kanssa ei tarvitse eikä pidä jäädä yksin. Ammattikorkeakoulumme sisällä voit ottaa yhteyttä esimerkiksi oman alasi ohjaushenkilöstöön, JAMKin opintopsykologiin tai oppilaitospappiin.

Apua saat myös Opiskelijoiden tukikeskus Nyyti ry:ltä. Nyyti ry edistää ja tukee opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä ja elämänhallintaa. Nyytin yhteisöllinen ja monipuolinen toiminta lähtee opiskelijoiden tarpeista ja elämäntilanteista. Mikään aihe ei ole liian pieni tai suuri yhteydenotolle.

Opiskeluhyvinvointiryhmä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia tukevaa toimintaa suunnittelee, toteuttaa ja arvioi opiskeluhyvinvointiryhmä. Opiskeluhyvinvointiryhmä muodostuu JAMKOn, JAMKin ohjauksen ja opiskeluterveydenhuollon avaintoimijoista. Opiskeluhyvinvointiryhmä kokoontuu neljä kertaa lukuvuoden aikana. Opiskeluhyvinvoinnin toimintasuunnitelma (pdf) tarkistetaan vuosittain toiminnan kohdentamiseksi ajankohtaisen tarpeen mukaan.

Opintopsykologi

Opintopsykologi ohjaa ja tukee sinua JAMKin tutkinto-opiskelijana oppimiseen, motivaatioon ja jaksamiseen liittyvissä haasteissa.

Yhteydenoton syinä voivat olla esimerkiksi opiskeluihin liittyvä stressi, jännittäminen, ahdistuneisuus, masentuneisuus tai kokonaisuudessaan kuormittava elämäntilanne. Luottamuksellisten keskustelujen tavoitteena on tarjota tukea ja auttaa löytämään ratkaisuja vaikealta tuntuviin asioihin ja tilanteisiin. Tapaamiskertoja on tarpeen mukaan yhdestä viiteen. Palvelu on maksuton.

Opintopsykologi on laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, jolla on osaamista mm. oppimiseen ja motivaatioon sekä mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä. Palvelun tarkoituksena on täydentää opettajatutoreiden ja opintojen ohjaajien tarjoamaa ohjausta. Opintopsykologi toimii tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin opiskeluterveydenhuollon kanssa ja ohjaa opiskelijan tarvittaessa muiden terveydenhuollon palvelujen käyttöön. Tavoitteena on tarjota tukiverkosto, josta opiskelijat löytävät omaa opiskeluaan tukevat palvelut.

Vastaanotto

Vastaanotto sijaitsee Musiikkikampuksella (Pitkäkatu 18-22) tilassa 121.

Keskusteluajan voit varata ensisijaisesti sähköpostitse: opintopsykologi(at)jamk.fi tai puhelimitse torstaisin klo 9-10, puh. 040 521 9415.

Päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta on maanantaisin Musiikkikampuksella klo 10-12.

Varmista ajankohtaiset opintopsykologin vastaanottotiedot Elmo-opiskelijaintrasta (käyttäjätunnuksellinen).

Oppilaitospappi

Oppilaitospappi on tukemassa sinua opiskelun ja arjen erilaisissa haasteissa ja paineissa. Oppilaitospappiin otetaan yleensä yhteyttä sydänsuruissa, opiskeluhaasteiden edessä, koti-ikävään ja yksinäisyyteen liittyvissä kysymyksissä, läheisen kuoleman kohdatessa, surussa ja elämänkatsomukseen liittyvissä pohdinnoissa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja kuuluvat papin vaitiolovelvollisuuden piiriin.

Oppilaitospappi kuuluu osana ammattikorkeakoulun opiskelijahyvinvoinnista huolehtivien muiden ammattilaisten, opojen, opettajatutoreiden, opintopsykologin ja terveydenhuollon joukkoa. Oppilaitospappi on Jyväskylän evankelis-luterilaisen kirkon pappi, jonka työpanos on kokonaan annettu oppilaitoksen käyttöön. Opiskelija voi kuitenkin olla eri uskonnollisen ryhmän jäsen tai olla kuulumatta mihinkään uskonnolliseen ryhmään ja ottaa silti yhteyttä oppilaitospappiin. Oppilaitospapin ammattitaitoa on kohdata opiskelija juuri sellaisena kuin tämä on.


Vastaanotto

Oppilaitospapin työhuone on Pääkampuksella, Rajakatu 35, huoneessa DP47. Päivystys ilman varattua aikaa on tiistaisin Pääkampuksella klo 12.00-14.00.

Parhaiten yhteyttä saa sähköpostilla: johanna.tikkanen(at)jamk.fi tai puhelimitse 050 521 5418.

Oppilaitospapin vastaanottotiedot löydät Elmo-opiskelijaintrasta (käyttäjätunnuksellinen).

Lisää aiheesta

Ohjaus päihdeasioissa

Päihteiden käyttöä ei sallita Jyväskylän ammattikorkeakoulun alueella eikä päihteiden vaikutuksen alaisena saa olla oppimistilanteissa. Päihteettömyys on osa elämänhallintaa, ammatillista kasvua ja valmentautumista työelämään.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on laadittu ohjeet, miten toimitaan tilanteissa, joissa opiskelija on päihtynyt korkeakoulun alueella tai oppimistilanteessa tai mikäli epäillään, että opiskelijan päihteiden käytöstä on muodostunut tai muodostumassa ongelma.

Päihdeongelmaan puututaan välittömästi ja vastuu siitä kuuluu kaikille korkeakouluyhteisön jäsenille. Puuttumalla varhain päihteiden käyttöön, luodaan kaikille turvallinen opiskeluympäristö, voidaan ehkäistä terveydellisiä haittoja ja syrjäytymistä, edistää opiskelujen sujuvuutta, välttää opintojen keskeyttämistä tai pitkittymistä. Puuttuminen on välittämistä, ei moralisointia tai tuomitsemista. Asiasta keskustellaan luottamuksellisesti, opiskelijan yksityisyyttä loukkaamatta.

Jos on perusteltu epäily, JAMK voi velvoittaa opiskelijan menemään huumausainetestiin (Ammattikorkeakoululaki 352/2003, 25 d §).

Päihdeongelmien käsittely

Tutustu myös Elmo-opiskelijaintrasta (käyttäjätunnuksellinen) löytyviin JAMKin järjestyssääntöihin.