jamk.fi

Opinnäytetyö

Tekemällä opinnäytetyön kehität ja osoitat valmiuksia soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyössä kohtaat asiantuntijuuden vaatimukset eri tavalla kuin aikaisemmissa oppimistehtävissä. Opintojen loppuvaiheeseen sijoittuvassa työskentelyssä näkemyksellisyytesi ja asiantuntijavastuusi kehittyvät.

Valmiutesi opinnäytetyön tekemiseen kehittyvät koulutuksen alusta alkaen. Tiedonhankinta- ja -käsittelyvalmiutesi, kyky työskennellä itsenäisesti ja erilaisten tiimien jäsenenä sekä oman ammattitaitosi käytännöllinen ja teoreettinen hallinta karttuvat opiskelusi edetessä. Opinnäytetyö kokoaa ja syventää näitä valmiuksiasi.

Opinnäytetyö oppimistehtävänä tähtää sellaisten valmiuksien syntymiseen, joita voit käyttää ja soveltaa muuhunkin kuin opinnäytetyöhön. Tarkastelet omia valintojasi, päätöksentekoasi ja toimintaasi sekä pyrit niiden tietoiseksi tekemiseen. Toimintaasi sisältyy tutkiva työote. Kyseenalaistat omat oletuksesi ja näkemyksesi sekä altistat ne muiden kritiikille. Rajaat ja muotoilet ongelmatilanteen, tarkennat sitä yhä uudelleen ja keskustelet siitä toisten kanssa. Opinnäytetyö on myös omien työhypoteesiesi ja ajattelutapojesi testaamista sekä uusien muotoilemista. Tässä mielessä opinnäytetyössä käsitelty ongelma ei ole sinulle valmis ja ratkaistu silloinkaan, kun luovutat työsi.

Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä työelämän kanssa, sillä parhaimmillaan se on myös väline alueen elinkeinoelämän sekä yhteiskunnan eri alueiden kehittämisessä. Voit toteuttaa opinnäytetyösi myös pari- tai ryhmätyönä ja monialaisesti yhden tai useamman koulutusalan opiskelijan kesken.

Opinnäytetyö voi olla koulutusalojen erilaisista lähtökohdista johtuen ammatillisen alueen käytännön asiantuntijatehtävä, soveltavaa tutkimusta tai muuta alaan liittyvää kehitystoimintaa. Myös eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden yhteiset opinnäytetyöt, joissa ongelmiin haetaan laaja-alaisia ratkaisuja, ovat suotavia. Toivottavaa on, että voisit kytkeä opinnäytetyön harjoitteluun. Opinnäytetyön tulee ratkaista työelämän tarpeista nousevia ongelmia.

Laajuus

Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä ja se tehdään pääsääntöisesti opintojen loppuvaiheessa. Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmiin kuuluu opinnäytetyötä tukevia opintoja. Saat ohjausta omasta tutkinto-ohjelmastasi, kun valitset aiheellesi parhaiten soveltuvaa lähestymistapaa ja menetelmää. Lue lisää opinnäytetyön ohjauksesta Elmo-opiskelijaintrasta (käyttäjätunnuksellinen).